Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Strona główna › Wdrożenia ›

Systemy dedykowane

Zarządzanie obiegiem faktur kosztowych

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
Wdrożenie i rozwój systemu
MARMA Polskie Folie Sp z o.o. to jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. Podczas swojej dwudziestopięcioletniej działalności Firma znacznie rozwinęła swoją ofertę. Produkty MPF można podzielić według pięciu głównych kategorii: dla rolnictwa i ogrodnictwa, budownictwa, folie i opakowania przemysłowe, tkaniny techniczne i włókniny oraz siatki poliolefinowe.

Potrzeby przedstawione nam przez naszego Klienta można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich było uporządkowanie procesu zwiazanego obiegu faktur między oddziałami firmy oraz doradcami techniczno-handlowymi na terenie całego kraju. Druga to usprawnienie wymiany informacji między pracownikami.

Nasze rozwiązanie:
W oparciu o platformę Logito został uruchomiony obieg faktur. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu faktur umożliwiającego swobodny przepływ informacji na temat nowych dokumentów oraz zatwierdzanie ich przez uprawnione do tego osoby z różnych komórek organizacyjnych firmy. Stworzony scentralizowany system przepływu faktur składa się z takich elementów jak:

 • System kodów kreskowych umożliwiający skanowanie i automatyczne wprowadzanie do elektronicznego systemu obiegu faktur (nawet setki stron na godzinę)
 • Możliwość szybkiego wyszukania faktury po zeskanowaniu kodu kreskowegow systemie i dodania opisu do niej
 • Automatyczna synchronizacja danych między systemem obiegu faktur a wewnętrznym systemem finansowo-księgowym Klienta, pozwalająca na jednoczesne zaczytywanie faktur (w tym ich opisów) zarówno w systemie Logito, jak i w systemie finansowo-księgowym
 • Możliwość akceptacji, odrzucenia lub zatwierdzenia płatności za każdą fakturę z dowolnego miejsca przez upoważnioną do tego osobę
 • Zbiorczy widok wszystkich faktur zaakceptowanych, odrzuconych lub zatwierdzonych do płatności
 • Możliwość szybkiego przejścia do płatności i oznaczenia danej faktury jako zapłacona
 • Baza kontrahentów zintegrowana z systemem finansowo-księgowym, w tym możliwość wglądu w faktury i stan rozliczeń z danym kontrahentem
 • System powiadomień o zaległych do zapłacenia fakturach (sms, poczta elektroniczna)

Marma Polskie Folie korzysta ponadto z innych modułów Logito. Są to pisma przychodzące, rejestr umów oraz baza wiedzy.

Główne korzyści dla Klienta:

 • Usprawniono przepływ informacji między pracownikami zlokalizowanymi w rożnych oddziałach Firmy
 • Możliwość szybkiego wyszukania faktur w systemie i dodania do nich opisów 
 • Osczędność czasu potrzebnego na formalności związane z procesem obiegu faktur oraz ich archiwizacji
 • Skrócenie procesu przetwarzania faktur wszystkich kontrahentów (w tym akceptacji płatności)
 • Niższe koszty pracy
Powrót do listy realizacji
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Bukowińska 8/511, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: