Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

Nowoczesny system zarządzający fakturami w Twojej firmie.

Wybrane funkcje

 • Elektroniczna ewidencja faktur przychodzących wraz z możliwością ich skanowania
 • Wprowadzanie terminu płatności oraz kwoty faktury
 • Wprowadzanie wysokości kwoty, powyżej której obieg faktury będzie w systemie wyróżniony
 • Wielostopniowa dekretacja faktur
 • Elektroniczne opisywanie faktur
 • Dostęp do wyszukiwarki faktur

Monitoruj faktury kosztowe

Odpowiednie zarządzanie fakturami kosztowymi wpływa nie tylko na prawidłowy przebieg współpracy z kontrahentami, ale także na efektywne zarządzanie finansami firmy. Nasze rozwiązanie pozwala na ewidencję oraz obieg faktur kosztowych wpływających do organizacji. Pozwala to na ewidencję oraz obieg faktur kosztowych, które wpływają do organizacji. Każdy dokument jest wprowadzany do systemu z uwzględnieniem wielu parametrów, które później m.in. służą do wyszukiwania faktur. Są to m.in.:

Proces obiegu faktur

 • Data wystawienia
 • Data wpłynięcia
 • Kwota
 • Waluta
 • Typ
 • Wystawca faktury

Faktury, które trafią do systemu są przekazywane zgodnie ze zdefiniowanymi ścieżkami ich obiegu wchodząc w skład obowiązującego w organizacji workflow. Proces obiegu faktur składa się kilka etapów, takich jak:

 • Ewidencja
 • Przekazywanie do opisu (dekretacja)
 • Akceptacja
 • Przekazanie do płatności

Rozwiązanie posiada także moduł przypominania terminu płatności faktury kosztowej, dzięki czemu osoba obsługująca płatności nie zapomni o żadnej płatności, co więcej, możliwa jest optymalizacja terminów realizacji płatności.

Kontroluj należności

Dzięki modułowi Obieg faktur uzyskasz łatwy dostęp do wzglądu w stan swoich należności. Uzyskasz w ten sposób podstawę do podjęcia działań mających na celu odzyskanie należnych Tobie pieniędzy. Ponadto, moduł ten będzie pomocny w realizacji polityki windykacyjnej Twojej firmy.

Śledź wyniki sprzedaży w Twojej firmie

W wielu przedsiębiorstwach pracownicy z działów handlowych są rozliczani za swoją pracę na podstawie liczby nowych faktur wystawionych klientom. Dzięki temu modułowi będziesz miał dostęp do wszystkich nowych faktur. W ten sposób możesz analizować skuteczność działań sprzedażowych swoich pracowników i decydować o wynagradzaniu ich pracy.

Generowanie szczegółowych raportów
Rys. Platforma umożliwia generowanie szczegółowych raportów. Jeśli zajdzie taka potrzeba - tworzymy raporty personalizowane, dostosowane do potrzeb.

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: