Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

System przeznaczony do usprawniania procesów składania wniosków o urlop i zarządzania urlopami.

Wybrane funkcje modułu

  • Składanie wniosku urlopowego w formie elektronicznej
  • Akceptowanie wniosku przez przełożonego
  • Zarządzanie urlopami planowanymi
  • Opiniowanie oraz akceptowanie wniosku
  • Dostęp do kalendarza urlopowego pracownika

Składanie wniosków o urlop nie musi wiązać się z biurokracją

Do tej pory składanie wniosków o urlop kojarzyło się z dodatkową, konieczną biurokracją. W naszej aplikacji składanie wniosków o urlop wiąże się z jednym kliknięciem. Moduł Wnioski o urlop pozwala na składanie wniosków urlopowych w postaci elektronicznej przez każdego z pracowników. Ich akceptacja odbywa się na podstawie ustalonych podczas wdrożenia ścieżek obiegu wniosku urlopowego. Istnieje możliwość wstępnej akceptacji urlopu, jak również odrzucenie już zaakceptowanego urlopu.

Formularz składania wniosku urlopowego
Rys. Prosty formularz składania wniosku urlopowego.

Zarządzaj urlopami swoich pracowników

Rozwiązanie zapewnia sporządzanie rocznego planu urlopu. Każdy z pracowników ma dostęp do kalendarza, w którym zaprezentowane są urlopy wszystkich osób. W module dostępne jest narzędzie administracyjne, które umożliwia ustawienie parametrów urlopu dla każdego z pracowników (parametrami są m.in. typ wymiaru urlopu, sposób naliczania, ilość dni urlopowych).

Terminarz urlopów
Rys. Podgląd terminarza urlopów pozwala na bieżące śledzenie wszystkich zaplanowanych i trwających urlopów.

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: