Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Strona główna › Wdrożenia ›

Elektroniczny obieg dokumentów dla administracji

Logito - elektroniczny obieg dokumentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Projekt i wdrożenie aplikacji wraz z przeszkoleniem pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie to jednostka administracyjna, wchodząca w skład Samorządu Województwa Małopolskiego. Głównym celem napędzającym pracę Instytucji jest misja uzyskania: kompetentnych, wykwalifikowanych i pracujący mieszkańców Małopolski. Urząd zajmuje się, m.in.: opracowywaniem rocznej oceny sytuacji na ryku pracy w województwie Małopolskim oraz świadczeniem usług z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Nasze rozwiązanie

W ramach wdrożenia systemu Logito przeprowadzona została parametryzacja modułów odpowiadających za elektroniczny obieg dokumentów. Rozwiązanie zostało uzupełnione o moduł zarządzania procesami (workflow). Za podstawowy obieg dokumentów odpowiedzialne są moduły pism przychodzących, wychodzących oraz wewnętrznych. Zintegrowano z nimi rozwiązanie do obsługi poleceń, które ma na celu m.in. wspomaganie prac nad sprawami. Do obsługi faktur oraz umów zostały uruchomione odpowiednio moduły obiegu faktur oraz rejestr umów. W systemie zaimplemoentowano także obsługę planu budżetowego wraz z obiegiem wniosków o wydatkowanie. Każdy z pracowników może składać w systemie wnioski urlopowe oraz uzupełniać dokumenty związane z delegacjami. Dla obu typów dokumentów zaimplementowane zostały optymalne ścieżki obiegu, co skraca czas ich obsługi. Aby jeszcze lepiej organizować pracę pracownik może korzystać z intuicyjnego kalendarza, w którym może definiować różne typy i kategorie wydarzeń. Przełożeni mają wgląd do kalendarza pracowników, co pozwala na lepsze zarządzanie ich czasem pracy. System uzupełnia wewnętrzny komunikator, który ułatwia kontakt między pracownikami. Informuje również na bieżąco o zadaniach, które zostały przypisane do pracownika. Wdrożenie objęło ponad 350 pracowników, dla których przeprowadzone zostało także szkolenie z efektywnej jego obsługi.

Aby zwiększyć efektywność działania aplikacji uruchomiono system powiadomień, który poprzez pocztę elektroniczną informuje każdego z pracowników o nowych zamówieniach i rozliczeniach.

Główne korzyści dla Klienta

  • usprawnienie przepływu informacji w Instytucji,
  • automatyzacja obiegu dokumentów,
  • kontrola przepływu dokumentów,
  • monitorowanie umów w trakcie realizacji,
  • intuicyjne wyszukiwanie pism,
  • usprawnienie organizacji czasu pracy,
  • kontrola budżetu,
  • uproszczone procedury składnia wniosków urlopowych.
Powrót do listy realizacji
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Bukowińska 8/511, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: