Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logito Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: odo@logito.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO jako dążenie do zawarcia i wykonywania umowy.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody „na przetwarzanie również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach” przez okres trzech lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W razie niepodania danych osobowych, uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji nie będzie możliwe do zrealizowania.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.