E-rejestr wydatków pracowniczych

E-rejestr wydatków pracowniczych LOGITO. Sprawuj kontrolę nad budżetem finansowym i chroń swoją firmę przed łamaniem polityki organizacyjnej. 

 

Ewidencja wydatków w organizacji

 

Istnieje wiele aspektów prowadzenia firmy, które generują dodatkowe koszty. Pozyskiwanie klienta oraz inwestowanie w rozwój czy komfort pracownika, to zaledwie dwa z wielu przykładów.

By mieć pod kontrolą wszystkie te wydatki oraz móc je odpowiednio przyporządkować – wprowadź elektroniczną ewidencję wydatków.

Dzięki niej,pracownicy ponoszący np. koszt noclegu podczas delegacji krajowej, będą mogli go wprowadzić do ewidencji wydatków. Uzupełniony w ten sposób wniosek wraz z opisem oraz dowodem wpłaty, będzie automatycznie przekazywany do dalszego procedowania.

Za pomocą rejestru ujednolicisz oraz znacznie przyspieszysz proces rozliczeń wydatków pracowniczych.

Ewidencja wydatków

 

 

Dostosuj e-rejestr wydatków do własnych potrzeb

 

 system do zarządzania wydatkami
Stwórz przejrzysty rejestr wydatków w Twojej organizacji.

Dostosuj jego strukturę według preferencji - podziel na typ wydarzenia lub kosztu poniesionego przez pracownika.

 ewidencja wydatków pracowniczych
Zaprojektuj standardowy proces rozliczania wydatków pracowniczych w oparciu o politykę Twojej firmy.

Twoi pracownicy zyskają wiedzę o samym procesie i respektowanych zasadach.

 program do zarządzania wydatkami
Szybko wprowadzaj potwierdzenia opłat oraz opisy wydatków do rejestru.

Każdy wydatek musi być odpowiednio udokumentowany oraz opisany przez pracownika, a następnie przesłany w celach weryfikacji zgodności z polityką wydatków.

 

 

 

Najważniejsze funkcje

 

 rejestr wydatków
 
  • Szybkie składanie e-wniosków i ewidencja kosztów, z podziałem na różne koszty pracownicze przez samych pracowników
  • System automatycznych powiadomień o złożeniu wniosku lub zmianie jego statusu
  • Konfiguracja ścieżki akceptacji wydatków pracowniczych według polityki finansowej
  • Schemat procesu akceptacji z określeniem warunków oraz powiązań
  • Funkcja automatycznej akceptacji wydatków
  • Tworzenie raportów dla wydatków w oparciu o wybrane kryteria (np. czas, pracownik, dział, status)

 

 

Pozostałe funkcje

 

  • Dodawanie załączników do wniosków (rachunki, paragony, faktury)
  • Możliwość wydruku lub eksportu danych o wydatkach do pliku (np. pdf, .xls)
  • Integracja z modułem Delegacje
  • Integracja z modułem Obiegu Dokumentów Finansowych

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij

Klienci o nas

Prosze utworzyć slider, a nast�pnie powiązać go z widgetem ×