Zarządzanie budżetem firmy

 
Minimalizuj ryzyko i koszty podczas zarządzania twoim budżetem.
Skuteczne planowanie i optymalizacja budżetu z LOGITO.

 

Monitoring i kontrola budżetu

 

Ogromna odpowiedzialność spoczywa na osobach, których zadaniem jest zarządzanie budżetem organizacji. Biorąc pod uwagę o jak wiele aspektów trzeba zadbać, nie jest to łatwe zadanie.

Aby ułatwić cały ten proces, LOGITO wykorzystuje tzw. kody kontrolingowe. Pomagają posortować wydatki według kategorii, podpiąć je pod wiele różnych budżetów czy przypisać osoby akceptujące koszty. Kontrola budżetu uwzględnia również nakład czasu pracy pracowników, które zostały poświęcone na wykonanie danego zadania.

Dzięki LOGITO możliwe jest osiągnięcie dobrej organizacji ewidencji kosztów budżetu. Ponadto kontrola wydatków w zestawieniu z bieżącym wykorzystaniem środków finansowych chroni przedsiębiorstwo lub organizację przed przekroczeniem limitu budżetowego.

program do zarządzania budżetem

 

 

Funkcje kontroli środków finansowych firmy

 

 zarządzanie budżetem firmy

Planuj budżet firmy elektronicznie, niezależnie od liczby potrzeb oraz planów do realizacji.

Twórz dowolną liczbę MPK (budżetów) i definiuj kody kontrollingowe dla kosztów.

 program do zarządzania finansami firmy

Prowadź ewidencję wszystkich wniosków o wydatkowanie środków.


Analizuj poniesione wydatki według kategorii w jednym miejscu i za pomocą wiarygodnych zestawień.


program do zarządzania finansami

Monitoruj poniesione koszty i reaguj w przypadku odchyleń oraz niespodziewanego przekroczenia budżetu.

Porównuj bieżące wykorzystanie budżetu w zestawieniu z dostępnymi funduszami.

 

 program do zarządzania finansami w firmie
zarządzanie budżetem
budżet w firmie
Wykorzystaj potencjał wyszukiwarki wniosków o wydatkowanie.

Analizuj, prognozuj i optymalizuj przyszłe wydatki, tworząc własne zestawienia za wybrane okresy rozliczeniowe czy kody kosztów.

Chroń politykę przed nieprzestrzeganiem limitów organizacji.

Wysyłaj powiadomienia e-mail o przekroczeniu progów oraz limitów do akceptantów. Aktywuj funkcję warunkowej akceptacji lub akceptacji przez prezesa.

Zautomatyzuj powtarzalne aspekty akceptacji kosztów w firmie.

Monitoruj skuteczność obiegu akceptacji kosztów i modyfikuj do uzyskania zadowalających rezultatów.

 

 

Najważniejsze funkcje

 

 Zarządzanie budżetem
 
 • Możliwość prowadzenia ewidencji kosztów na bazie składanych wniosków o wydatkowanie
 • Możliwość tworzenia wielu budżetów z podziałem na spółki, MPK czy kody kosztów
 • Definiowanie kodów kontrollingowych
 • Możliwość analizy odchyleń budżetu
 • Określanie limitów według polityki organizacyjnej firmy
 • Projektowanie własnego obiegu akceptacji kosztów
 • Przygotowanie własnych zestawień wydatków
 • Współdzielenie budżetów pomiędzy spółkami
 • Bieżący monitoring wydatków

 

 

Pozostałe funkcje do wykorzystania

 

 • Możliwość określenia marginesu bezpieczeństwa dla budżetu
 • Funkcjonalność - akceptacja prezesa
 • Możliwość przekazywania budżetów między jednostkami
 • Zarządzanie uprawnieniami osób akceptujących koszty
 • System powiadomień na temat przekroczonych limitów budżetu
 • Funkcja warunkowej akceptacji kosztów przekraczających limit (po akceptacji przełożonego)
 • Integracja z obiegiem faktur
 • Integracja z obiegiem zamówień
 • Generowanie zestawień realizacji budżetu i wysokości wydatków według wybranych kryteriów
 • Import danych z formularzy MS Excel

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij