Nowa wersja systemu LOGITO

Samodzielnie konfiguruj system według własnych preferencji i bez programowania.
Z LOGITO, od razu – pracujesz nad koncepcją rozwiązania i przechodzisz do projektowania procesu biznesowego.

Co nowego w platformie LOGITO?

 

Przygotowując najnowszą wersję systemu Logito braliśmy pod uwagę bardzo wiele elementów. Każdy z nich był wynikiem naszego doświadczenia, potrzeb, które zgłaszali do nas Klienci, jak również zmieniających się warunków technologicznych. Wszystko to pozwoliło nam na przygotowanie wersji systemu, która pozwala między innymi na:

 grafika Logito
 
 • samodzielne tworzenie oraz uruchamianie procesów biznesowych, jak również przygotowywanie prototypów procesów,
 • personalizację systemu pod kątem wygodnego użytkowania,
 • obsługę wielu spółek w jednym systemie,
 • tworzenie formularzy oraz ich wykorzystanie w w/w procesach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom systemu, jak i poufnej dokumentacji firmowej dla organizacji rozproszonych,
 • korzystanie z funkcji ułatwiających, ale i przyspieszających codzienną pracę,
 • szybką konfiguracją systemu z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
 • rozwijanie systemu bez ograniczeń według własnych potrzeb biznesowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami systemu.

 

 

Low-code - samodzielnie zbuduj proces

 

LOGITO wspiera aktywny udział Klienta już od początku realizacji dowolnego projektu wykorzystując technologię low-code. Już na etapie koncepcji jako Klient LOGITO, możesz rozpocząć planowanie dowolnego procesu biznesowego bez początkowego udziału naszego zespołu i uruchomić go w wersji beta, aby zobaczyć, jak działa i czy sprawdzi się w Twojej organizacji.

W nowej wersji LOGITO, umożliwiamy projektowanie procesu dzięki low-code w 3 krokach. Pierwszy i drugi etap może być realizowany niemal jednocześnie lub następując po sobie.

 

1. Koncepcyjne projektowanie, gdzie ma miejsce stworzenie schematu procesu dzięki wbudowanemu rozwiązaniu do modelowania procesów BPMN. Nie narzucamy żadnych ograniczeń co do liczby projektowanych i uruchamianych procesów.

2. Samodzielne przygotowanie wstępnego projektu procesu funkcjonalnego. Aby proces działał wymagane jest określenie m.in. występujących po sobie zdarzeń, ich powiązań, zmiennych oraz warunków, które po spełnieniu uruchomią kolejne ogniwa procesu. Wiele z tych elementów zostało przez nas oprogramowane. Działanie ze strony projektanta procesu sprowadza się jedynie do konfiguracji tych elementów z poziomu interfejsu.

3. Ostatni etap to uruchomienie i testowanie działania procesu – sprawdzanie jak zachowa się w środowisku biznesowym firmy. Dla Klientów udostępniamy rozwiązanie, pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami. Sami mogą wykonać dalszą parametryzację procesu lub tworzyć kolejne rozwiązania dzięki programowaniu low-code.


Jako dostawca oprogramowania weryfikujemy czy zaprojektowany proces działa w sposób oczekiwany i spełnia w pełni założenia biznesowe. Optymalizujemy oraz doradzamy jakie ulepszenia warto wprowadzić. logito low-code.png [11.21 KB]

Wybrane funkcje Kreatora procesów low-code w systemie Logito:

 • projektowanie, tworzenie i modelowanie nieograniczonej liczby procesów,
 • możliwość planowania mniejszych elementów procesów oraz późniejsze łączenie ich w całość,
 • określanie warunków i powiązań pomiędzy zdarzeniami w celu uruchomienia procesu,
 • graficzna wizualizacja procesu,
 • możliwość szybkiego uruchomienia procesu,
 • import oraz eksport procesów.

Low-code - szybciej projektuj i wdrażaj systemy IT.
Przeczytaj o zaletach programowania low-code i jego roli w biznesie. 

 

Konfiguruj moduły od ręki

 

Obserwacja różnorodnych potrzeb biznesowych Klientów pokazuje, że nasi Klienci potrzebują narzędzi, które pozwolą im na samodzielne i proste zarządzanie systemem. Był to dla nas jasny sygnał do udostępnienia większych możliwości związanych nie tylko z samą konfiguracją systemu, ale i możliwością zarządzania procesami biznesowymi. To wszystko ma bezpośredni wpływ na to, że administracja danym obszarem systemu należy do pracowników biznesowych, a nie jedynie pracowników działu IT. Dlatego dajemy Klientowi wybór:

 • może przeprowadzić konfigurację dostępnych modułów, uruchomić i po prostu korzystać z nich w ramach wbudowanych ścieżek procesowych,
 • lub zaprojektować procesy w naszym rozwiązaniu i uruchomić je w wybranych obszarach.

Znacznie rozszerzyliśmy dotychczasowe funkcje, które umożliwią konfigurację systemu. Przy ich pomocy uruchomienie systemu LOGITO może zostać przeprowadzone nawet w ciągu jednego dnia od jego instalacji. Wszystkie z wprowadzonych elementów stanowią dużą oszczędność czasu podczas konfigurowania – w zakresie całej organizacji, ale również i spółek.

 

 

obieg dokumentów finansowych zarządzanie umowami urlopy baza wiedzy obsługa korespondencji i spraw

 

 

Jeden system dla wielu spółek, a współdzielenie danych i procesów

 

Podczas prac nad nową wersją systemu, kluczowym elementem było dla nas zapewnienie w jednym systemie obsługiwania wielu spółek. Z jednej strony system pozwala na separowanie danych między spółkami, a z drugiej strony daje kadrze zarządzającej narzędzie, w którym w jednym miejscu mają dostęp do wszystkich danych. Bez problemu można podzielić w systemie rejestrację dokumentów, które często ze względu na spółkę są zlokalizowane w różnych miejscach. Również nie stoi nic na przeszkodzie, że wszystkie spółki będą obsługiwane przez jeden sekretariat, a nawet jednego pracownika.

 

Co zyskujesz dzięki obsłudze wielu spółek (wielospółkowość) w LOGITO?

1. Centralizacja wielu niezależnych danych i dokumentów w ramach jednego systemu (dostępność z poziomu wspólnego panelu).

2. Dostęp do dokumentów każdej spółki z poziomu wspólnego panelu systemu (np. rola Prezes lub Właściciel).

3. Integracja z wieloma instancjami systemu finansowo-księgowego czy programu kadrowo-płacowego.

4. Możliwość importu danych z wielu niezależnych od siebie źródeł danych z podziałem na spółki.

5. Możliwość importu gotowego procesu biznesowego i ponowne wykorzystanie go w ramach innej spółki.

logito spolki v1.png [9.73 KB]

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi Przedstawicielami i umów się na prezentację nowych funkcji systemu.

 

 

Intuicyjny system, to znaczy jaki?

 

Obserwując większość oprogramowania IT do zarządzania firmą – element intuicyjnej nawigacji systemowej odgrywa ogromną rolę.

Dzięki wprowadzonym przez nas ulepszeniom, pracownicy od razu poczują się jak ‘w domu’. Oznacza to, że bez większego wysiłku i komfortowo rozpoczną pracę z systemem.

Jak sprawiliśmy, że system stał się rzeczywiście intuicyjny dla użytkowników?

1. Zasady budowania widoków w systemie są takie same. Dotyczy to m.in. wyświetlanych list, przycisków akcji, prezentacji danych szczegółowych, dostępnych filtrów.

2. Poznanie zasad funkcjonowania jednego rozwiązania pozwala na to, że pracownik biznesowy może z powodzeniem zacząć korzystać z pozostałych modułów.

3. Personalizacja zawartości w widoku listy rekordów.

3. Wbudowane i intuicyjne narzędzie do wizualizacji diagramów dla procesów BPMN.

4. System jest w pełni responsywny. Zarówno na telefonie, tablecie czy komputerze będziesz miał dostęp do wszystkich danych oraz funkcji.

 

 

Twórz i modyfikuj szablony dokumentów, zarządzaj formularzami

 

szablony dokumentów

Zapomnij o narzucanych z góry szablonach, których nie możesz zmodyfikować. Nowa wersja systemu pozwoli tworzenie własnych – spójnych z wizerunkiem marki i potrzebom biznesowym Twojej firmy.

Wbudowany kreator formularzy w systemie LOGITO jest wyposażony we wszystkie potrzebne Ci funkcje. Korzystając z biblioteki gotowych kontrolek zbudujesz własny formularz, a dostępne opcje konfiguracyjne pozwolą na zarządzanie widocznością, wymagalnością, czy też umożliwią wprowadzenie dla nich warunków.

 

 

 

Zarządzaj bezpieczeństwem bez obaw

 

 

W nowej wersji zastosowaliśmy nowe funkcjonalności, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno dokumentom przechowywanym w systemie, jak i użytkownikom platformy. Dodatkowo, nowa wersja systemu LOGITO wykorzystuje najnowsze technologie Microsoft .NET Core i framework'a Vue.js, co umożliwia o wiele szybszy rozwój systemu przy mniejszym nakładzie pracy oraz czasu.

Ponadto system LOGITO został zintegrowany z mechanizmem Active Directory, który wspiera Dział IT w zarządzaniu kontami użytkowników, jak i bazami danych firmy znajdujących się w domenie firmowej. Jest to istotne, w szczególności dla firm, które posiadają wiele oddziałów w wielu lokalizacjach. Użytkownicy mogą łączyć się z Logito korzystając z tych samych danych, którymi autoryzują się do innych systemów.

 bezpieczne logowanie do systemu

 

 • Konfigurowalna polityka haseł

Administratorzy mają kontrolę nad ustawieniami dotyczącymi polityki haseł kont użytkowników. Mogą ustalić takie parametry jak wymuszanie zmiany haseł po danym okresie, zdefiniować ilość nieudanych prób logowania, po których konto zostanie zablokowane. To zaledwie kilka możliwości zapewnienia bezpieczeństwa całej organizacji oraz repozytoriów danych.

 • Bezpieczne logowanie do systemu

Dział IT ma możliwość wyboru sposobu logowania do platformy z dodatkowym zabezpieczeniem. Mowa o aktywacji dwuskładnikowej autoryzacji (2FA). Ustawienie dodatkowego etapu logowania, wymaga wówczas podania kodu PIN, który zostaje wysyłany na telefon, co jest jednoznaczne z odzyskaniem dostępu do konta.

 • Pełna historia logowania

Dodatkowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest wgląd w historię logowania. Są to m.in. takie dane jak adres IP, lista urządzeń, status logowania, data logowania oraz godzina, jak również szczegóły sesji użytkownika. Jeśli użytkownik zauważy, że nastąpiło kilka prób nieudanego logowania z nieznanego mu urządzenia - bardzo szybko może zareagować - zmieniając hasło lub blokując widoczny adres IP urządzenia.

 • Dostęp do dokumentów oraz załączników przez uprawnione osoby

Platforma LOGITO posiada wbudowany system ról oraz uprawnień. Jest on odpowiedzialny zarówno za dostęp do poszczególnych sekcji systemu jak i dostęp do dokumentów: wglądu, modyfikacji czy usunięcia plików. Sprawdza czy dany użytkownik może wykonywać wskazane czynności w systemie na bazie jego roli w przedsiębiorstwie.

Przykładowa sytuacja zastosowania systemu ról i uprawnień w praktyce. Pracownik, który rozliczył się z pracodawcą (przeszedł już proces off-boardingowy) automatycznie traci uprawnienia nadane mu wcześniej w systemie. Konto staje się nieaktywne, co oznacza, że dostęp do dokumentów, załączników powiązanych z tym kontem będzie niemożliwy. Nawet jeśli dokument zostanie mu udostępniony za pomocą linku, unikalnego identyfikatora (GUID określanego przez wspomniany mechanizm Active Directory), system rozpozna, zablokuje dostęp i przekieruje osobę do ekranu logowania. Warto wspomnieć, że pomimo, utraty uprawnień oraz roli (np. Akceptanta), procesowanie dokumentów w firmie może być kontynuowane bez problemu, nie wpływając na przebieg procesów firmowych, czy to przy akceptacji faktur czy innych dokumentów.

 

 

Funkcje usprawniające codzienną pracę

 

System posiada wiele funkcji, które pozwalają dość znacznie usprawnić pracownikowi codzienną pracę w systemie.

 • Dysponując numerem NIP można bardzo szybko pobrać dane klienta z GUS
 • Wprowadzając fakturę w obecnej walucie system sam przeliczy kwotę na PLN, a wykorzysta do tego kursy walut, które automatycznie raz dziennie pobiera z NBP
 • W miejscach, w których ma to szczególne znaczenie (np. wybór kontrahenta lub pracownika, do którego chcemy przekazać dokument) zastosowane są tzw. pola z autouzupełnieniem (po wpisaniu kilku pierwszych znaków lista jest zawężana do pasujących rekordów)
 • Wprowadzając fakturę sprawdzamy czy nie istnieje już taki dokument w systemie. Dodatkowo informujemy, że istnieje ryzyko duplikatu.
 • Możemy skorzystać z OCR, który przyśpieszy czas jaki musimy poświęcić na wprowadzenie dokumentu
 • Automatyczne pobieranie dokumentów ze zdefiniowanych źródeł. Dzięki temu system może pobierać e-faktury ze skrzynki pocztowej.
 • Dla dokumentów w wersji papierowej, które są skanowane można zastosować kody kreskowe. Generowanie kodów kreskowych jest możliwe bezpośrednio z systemu Logito.

 

 

Brak ograniczeń systemu LOGITO

 

Jedną z głównych cech nowej wersji systemu jest brak ograniczeń dla wielu obszarów systemu. Korzystając z LOGITO nie musisz martwić się o zakup licencji przy zwiększeniu zatrudnienia, czy nawet przy założeniu nowej spółki. Zarówno nie ograniczamy Cię ze względu na ilość kont użytkowników, jak również na ilość spółek wprowadzonych do systemu. Dodatkowym wyróżnikiem jest to, że kupując kreator procesów, nie jest on limitowany na ilość stworzonych i uruchomionych procesów. Natomiast w obszarach do zarządzania dokumentami (np. korespondencja, umowy, faktury), w których funkcjonują tzw. rejestry, ich ilość również jest dowolna.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij