Integracje

Scal ze sobą nawet kilkadziesiąt systemów oraz narzędzi.
Wykorzystaj potencjał integracji w swojej organizacji.

 

Połącz to, czego potrzebujesz

 

Prowadząc działalność przez lata firmy wypracowują własne schematy działania. Wiele narzędzi, systemów czy nawet funkcji platform z jakich korzystają, zyskało tytuł sojusznika w biznesie. Sprawdzają się w prowadzeniu działalności od obsługi klientów, poprzez produkcję, aż po zarządzanie bazami danych. Są niezawodne,  producenci dbają o ich rozwój, oferują wsparcie użytkownikom, z kolei pracownicy z łatwością je obsługują.

Nasi Klienci często posiadają silną potrzebę pozostania w tej sferze informatycznego komfortu - dlatego oferujemy im wiele możliwości integracji.

Wśród najpopularniejszych połączeń biznesowych znalazły się m.in takie rozwiązania jak: SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subject GT, Promis. Co więcej, ta pula rośnie wraz z powiększającą się liczbą Klientów.

Integracje zewnętrzne z systemem Logito

 

Uzyskaj zamierzony efekt integracji

 

Najczęściej integracja kojarzona jest z pobieraniem oraz przetwarzaniem danych z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji. Jednak istnieje kilka innych wariantów integracji, które pomogą nam realizować cele organizacji - inaczej niż poprzez zastąpienie obecnej platformy nowym rozwiązaniem.

Najczęściej spotykane integracje w świecie IT to:

 • łączenie ze sobą systemów i/lub aplikacji (ang. system integration),
 • integracje baz danych, gdzie następuje wymiana danych między kilkoma systemami,
 • realizacja wybranych funkcji danego systemu w innej platformie,
 • wyświetlanie, analiza oraz przetwarzanie danych z wielu źródeł,
 • stworzenie dedykowanego rozwiązania, gdzie dane będą udostępniane innym systemom bądź narzędziom IT.

 

Sytuacje Klientów niezwykle się różnią chociażby pod kątem profilu działalności biznesowej. Jednak zaobserwowaliśmy kilka punktów stycznych, które często wymieniają podczas rozmów z nami.

 • "Nie chcemy zmieniać systemu, który sprawdza się w naszej działalności, a jedynie korzystać z jego bazy danych lub funkcji, połączyć kilka systemów w jeden - skonsolidować wiele rozwiązań funkcjonalnych w jednym środowisku".
 • "Z systemu korzystają nasi klienci i przyzwyczaili się do jego użytkowania."
 • "Korzystamy z systemów zastanych (ang. legacy systems), dla których producent nie oferuje już wsparcia. Istnieje uzasadniona obawa przed zmianą systemu lub utraty ważnych danych”.

 

 

Jak przebiega proces integracji?

 

Sam proces integracji możemy podzielić na kilka etapów. Współpraca z nami podczas integracji przebiega następująco:

 

 

 Analiza potrzeb

1. Zbieramy informacje oraz poznajemy oczekiwania w stosunku do integracji. Analizujemy wykorzystywane systemy w firmie, które mają zostać poddane integracji oraz jej typ - jednokierunkowa lub dwukierunkowa. Ponadto, badane są szczegóły techniczne, architektura systemu, oraz możliwości przeprowadzenia integracji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się bezpośrednio z producentem oprogramowania.

2.Nasz zespół wraz ze specjalistą ds. integracji projektuje system na bazie wcześniejszych ustaleń. Na tym etapie podejmowana jest decyzja dotycząca metody integracji. Dokument jaki otrzymuje Klient opisuje metodę integracji. Przygotowujemy wycenę oraz przedstawiamy rozwiązanie do akceptacji klienta. Na tym etapie wprowadzane są wszelkie ewentualne uwagi do systemu.
 Przygotowanie projektu
 Wdrożenie integracji systemów

3. Następuje po akceptacji projektu systemu i planowanych zasad jego działania. Następnie mamy czas na techniczne wykonanie danego rozwiązania oraz wdrożenie go w środowisku testowym.

4. Następnie przekazujemy go klientowi do przeprowadzenia własnych testów. Po ich pomyślnym przejściu, integracja wdrażana jest na serwerze produkcyjnym klienta.
 Testowanie projektu integracji
 Monitoring i wsparcie techniczne

5. Jest procesem ciągłym realizowanym po przeprowadzeniu integracji. Klient nie zostaje pozostawiony sam sobie. Oferujemy usługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną opiekę nad zintegrowanymi systemami. W ramach tej oferty wykonywane są również wszelkie prace związane z dalszym monitorowaniem poprawnego działania integracji.

 

 

Dedykowana integracja dla Twojej firmy

 

Wielu klientów często potrzebuje rozwiązań dedykowanych, i to takich, których nie znajdzie nigdzie na rynku.

Najpopularniejszym sposobem jest Interfejs programowania aplikacji, w skrócie API (ang. Application Programming Interface). W dużym uproszczeniu pełni on funkcję łącznika pomiędzy systemami. Wielu producentów ma na uwadze potrzeby swoich klientów i oddaje do użytku gotowe już rozwiązanie, które wystarczy po prostu zaimplementować. Istnieje jednak scenariusz, w którym wymagane będzie zaprojektowanie od jednego dedykowanego API do nawet kilkunastu, po to aby połączyć nasz system bądź systemy firmy z platformą zewnętrznych dostawców. Takiego zadania podejmowaliśmy się już wielokrotnie. Decydując się jednak na tego typu rozwiązanie, powinna stać za nim NIE TYLKO silna potrzeba biznesowa, ale mocno ugruntowane uzasadnienie kosztowe.

Poza metodą integracji przez API, realizowaliśmy również integracje wykorzystując m.in.:

 • Webhooks (nazywana również Reverse API) umożliwia komunikację systemu bądź systemów z dowolną aplikacją webową, bazując na wysyłaniu żądań HTTP tzw. webhooks (wiadomości przesyłanych z systemu do aplikacji webowej). Przykładowa integracja LOGITO DMS: Microsoft Teams z modułem Kalendarz spotkań.

 • Integration Services Components (ISC) to zbiór usług oraz komponentów, dzięki którym przeprowadzimy integrację baz danych z wielu zewnętrznych źródeł (np. z systemów zastanych, legacy systems), uzyskując w ten sposób lokalne źródło danych. Przykład zastosowania: integracja systemów ERP z modułami LOGITO, np. Obsługą korespondencji i spraw oraz Obiegiem faktur elektronicznych.

 • Orkiestracja to pełna parametryzacja oraz automatyzacja aplikacji oraz systemów. Daje możliwość konfigurowania, zarządzania oraz koordynacji spójnego działania systemów komputerowych, aplikacji oraz usług IT. Wszystkie zintegrowane w ten sposób komponenty działają ze sobą w synergii, zupełnie jak instrumenty w orkiestrze. Dzięki temu typowi integracji optymalizujemy oraz przyspieszamy workflow oraz gwarantujemy pełną ciągłość oraz stabilność przepływu informacji w myśl metodologii pracy DevOps. Jedno z narzędzi jakie wykorzystujemy to Ms Azure Integration Services.

 

Każda z metod niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i ograniczenia - różnica polega również na stopniu skomplikowania, ale i zamierzonego przez nas celu.

Niezależnie czy integracja dotyczy jednokierunkowej migracji danych do systemu, czy stworzenia od podstaw platformy dedykowanej do przetwarzania danych z wielu systemów jednocześnie - zawsze podchodzimy indywidualnie. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu biorąc pod uwagę wszelkie aspekty technologiczne oraz finansowe.

 

 

Odkryj korzyści integracji

 

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie integracji platform online, systemów oraz narzędzi przynosi firmom wiele korzyści zarówno pod kątem finansowym, ale i optymalizacji procesów w firmie, co w efekcie prowadzi do wzrostu firmy na rynku. Dzięki odpowiednim rodzajom integracji między modułami oraz zewnętrznym oprogramowaniem, zyskujemy:

 • Brak konieczności wprowadzania bądź eksportowania / importowania tych samych danych do innych systemów,
 • Wysoka dostępność danych oraz funkcjonalności innych systemów lub platform,
 • Wygodny i bezpieczny dostęp do baz danych oraz funkcji systemów (poprzez logowanie SSO),
 • Efektywny przepływ informacji pomiędzy systemami,
 • Gwarancje spójności danych dostępnych w wielu systemach jednocześnie (mechanizm kontroli wersji),
 • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów oraz duplikacji danych,
 • Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w oparciu o aktualne dane,
 • Konsolidacja danych z wielu systemów w jednym miejscu,
 • Możliwość analizy przekrojowej danych za pomocą takich usług jak raportowanie,
 • Optymalizacja przepływu pracy (workflow) oraz procesów firmy,
 • Wykorzystanie potencjału funkcjonalności z innych systemów,
 • Redukcja kosztów oraz ograniczenie ryzyka utraty danych oraz postoju systemów zastanych (legacy system),
 • Obniżenie kosztów związanych z zakupem oraz wdrożeniem zupełnie nowego systemu,
 • Nieograniczona skalowalność biznesu dzięki integracji systemu z dowolnym oprogramowaniem na rynku,
 • Osiągnięcie wyższego stopnia dojrzałości cyfrowej w stosunku do macierzystego (digital maturity).

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij