Dedykowany system wspierający zarządzanie projektami

Matexi Group

 To wiodący holding deweloperski w Belgii z ponad 70-letnim doświadczeniem w branży. Polski oddział firmy działa nieprzerwanie od 2010 r i realizuje inwestycje mieszkaniowe na terenie Krakowa oraz Warszawy.
Dedykowany system wspierający zarządzanie projektami

Zarys projektu

 

Dla Klienta wdrożyliśmy autorską platformę LOGITO, która pozwoliła na digitalizację szeregu procesów biznesowych.

Dedykowany system wspiera zarządzania dokumentacją i projektami, znacznie usprawniając pracę firmy.

W systemie odwzorowana została pełna struktura organizacyjna firmy, a także zależności pomiędzy działami i poszczególnymi pracownikami z uwzględnieniem posiadanych przez nich uprawnień. Workflow akceptacji zamówień czy faktur w systemie, został zaprogramowany zgodnie z naturalnie występującymi w firmie procesami. W ramach projektu wdrożone zostały różne moduły systemu LOGITO m.in.:

 

Realizacja oraz cele projektu

 

Dzięki modułowi zarządzania budżetem, w każdym projekcie istnieje możliwość indywidualnego zdefiniowania szczegółów finansowych. Możliwe jest wprowadzenie właściwych kwot do każdej pozycji budżetowej, zgodnie z przyjętym szablonem rozliczania kosztów w projektach. Szablon budżetu posiada strukturę drzewiastą dotyczącą:

  • Głównych kategorii kosztów,
  • pozycji budżetowych,
  • kwalifikatorów kosztów,
  • rodzajów kosztów.

Do każdej z wyżej wymienionych pozycji kosztowych możliwe jest zamieszczanie informacji związanych z kwotami, zamówieniami czy fakturami. Obieg faktur pozwala na połączenie danego zamówienia z fakturami dodanymi do systemu. Moduł obiegu zamówień pozwala na śledzenie procesów związanych z realizacją zamówień oraz pełne raportowanie. Wdrożone do systemu pozycje budżetowe ułatwiają dopilnowanie, by zamówienia oraz faktury nie przekraczały planowanych kosztów. Dodatkowo system aktualizuje na bieżąco informacje o dostępnych kwotach w ramach pozycji budżetowych, co eliminuje ryzyko wystąpienia błędu. Jest to szczególnie istotne przy wielu, prowadzonych równolegle projektach, operujących na znacznej ilości pozycji budżetowych.

W systemie wdrożony został także mechanizm zapewniający dodatkową kontrolę nad zachodzącymi procesami i podejmowanymi działaniami, często obejmującymi wysokie budżety. Wszelkie wykonywane zadania czy zmiany w systemie, wymagają akceptacji przez osoby decyzyjne. Wprowadzona do systemu „polityka czterech oczu”, wymaga akceptacji dodawanego dokumentu przez przynajmniej dwie osoby.

Oprócz realizacji bieżącego projektu, w przyszłości planowana jest rozbudowa systemu o Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) oraz wdrożenie automatycznej płatności.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij