Elektroniczne paski płacowe

Produktywne zarządzanie informacją o zarobkach. Jest to transparenty wgląd w elektroniczne paski wynagrodzeń pracowników i wygodne pobieranie ich z konta osób zatrudnionych.

 

E paski płacowe w Twojej organizacji. Ogromna pomoc dla księgowości

 

Czy w Twojej organizacji raz w miesiącu Dział Płac przechodzi oblężenie?

Pracownicy zgłaszają się po paski płacowe, uzupełniają wnioski o ich wydanie, a drukarki działają na pełnych obrotach. Rośnie również liczba zapytań w związku z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych dotyczących możliwości odliczeń kwot od podatków oraz powiązanych z nimi kwestii.

T
aki stan rzeczy możesz rozwiązać stosując elektroniczne paski wynagrodzeń. Natomiast integrując je z dowolnym systemem kadrowo-płacowym, szybko i sprawnie obliczasz wynagrodzenia. Obliczone składniki wypłaty znajdą się w formularzu paska płacowego i przedstawione będą w przystępny sposób pracownikom.

Dzięki temu skrócisz czas pracy nad poszczególnymi działaniami, wykonywanymi przez Dział Płac. Zapewnisz także pracownikom transparentny wgląd w informację o wypłatach. To wszystko może być dostępne po zalogowaniu się przez pracownika na konto w systemie LOGITO. Elektroniczne paski płacowe sprawią, że automatyzacja rozliczeń na stałe zagości w Twojej firmie. Ona z kolei usprawni całą funkcjonalność przedsiębiorstwa.

 Elektroniczne paski płacowe

 

 

Zoptymalizowane, elektroniczne rozliczanie pasków płacowych

 

 automatyzacja rozliczeń
Obliczaj wynagrodzenia we własnym systemie i eksportuj je jako e-paski płacowe LOGITO.

Dzięki integracji pasków z systemem kadrowo-płacowym, wybierz jakie dane umieścisz na pasku wynagrodzenia. Mogą to być informacje m.in. o nadgodzinach, uldze podatkowej, wczasach pod gruszą czy bonach żywieniowych.

 elektroniczne rozliczenie pitów
Wyeliminuj konieczność składania papierowych wniosków o elektroniczne paski wynagrodzeń.

Udostępnij paski płacowe na żądanie – bez rozpoczynania dla niego specjalnego obiegu, pomiń zbędne etapy akceptacji i składania podpisów. Zaoszczędzany czas wykorzystaj na rozwiązywanie istotnych kwestii pracowniczych oraz rozwoju platformy intranetowej.

 e-paski płacowe
Postaw na elektroniczne kanały komunikacji z Działem Płac.

Wyjdź naprzeciw wszystkim pracownikom – również tym pracującym w trybie zdalnym lub hybrydowym. Informuj we wszystkich filiach firmy o pojawieniu się nowych dokumentów w portalu pracowniczym. Automatyzacja rozliczeń zagwarantuje oszczędność czasu, a tym samym kosztów.

 

 paski płacowe online
Zaoferuj wydruki pasków w PDF, ale i transparentny wygląd rozliczenia.

Każdy z pracowników może zobaczyć, jak wyglądają elektroniczne paski płacowe z każdego miesiąca. Łącznie z podziałem na kwoty netto oraz brutto. Wyodrębnij istotne pozycje łącznie z ich kwotami dla np. opłacanych składek ZUS, kwoty podatków VAT, nagrody, czy otrzymane premie.

 elektroniczne paski płacowe
Zaoferuj pracownikom swobodny dostęp do historii wynagrodzeń.

Daj możliwość przeglądania i pobierania pasków płacowych PDF z dowolnego okresu.
W przypadku nieścisłości lub wyjaśniania wątpliwości, pracownicy mogą udostępnić elektroniczne paski wynagrodzeń Działowi Płac, a ten szybko zweryfikuje daną kwestię.

 elektroniczne paski płacowe
Pamiętaj o przepisach RODO. Elektroniczne rozliczanie pasków musi przebiegać w zgodzie z przepisami prawa.

Zapewnij odpowiednią ochronę danych osobowych swoich pracowników podczas pobierania paska wypłaty zarówno w lokalnej sieci firmowej, jak i zdalnie. Pasek płacowy zabezpiecz hasłem lub zaszyfruj jego zawartość.

 

Odkryj jeszcze więcej możliwości dzięki LOGITO. Zapoznaj się z pełną ofertą modułów systemu.

 

Automatyzacja rozliczeń - najważniejsze funkcje

 

 • Możliwość wyeksportowania danych płacowych z systemu kadrowo-płacowego, jako przejrzyste, elektroniczne paski wynagrodzeń pracowników
 • Przejrzysty podział składników wynagrodzenia na brutto oraz netto, dodatków, potrąceń i odprowadzanych składek do ZUS
 • Możliwość pobrania paska w formacie PDF przez pracownika z poziomu własnego konta niezależnie od lokalizacji
 • Widoczność istotnych informacji o nadgodzinach pracownika
 • Rozliczanie nieograniczonej liczby pracowników w wielu oddziałach
 • Możliwość wygenerowania pasków płacowych dla nieograniczonej liczby pracowników w wielu oddziałach
 • Wysyłka powiadomień o pojawieniu się nowych dokumentów pracowniczych (e-mail, powiadomienia w systemie LOGITO)
 • Możliwość przeglądu paska przez pracowników online
 • Dostęp do rozliczeń pracownika z 12 ostatnich miesięcy lub nawet do kilku lat wstecz lat
 • Pasek płacowy pracownika zostaje zabezpieczony hasłem lub zaszyfrowany
 • Szybkie przeszukiwanie ewidencji listy wynagrodzeń przez pracowników Działu Płac

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij