Elektroniczne paski płacowe

Produktywne zarządzanie informacją o wynagrodzeniach. Transparenty wgląd w pasek płacowy pracowników i wygodne pobieranie z konta pracownika.

 

Paski płacowe w Twojej firmie

 

Czy w Twojej organizacji raz w miesiącu Dział Płac przechodzi oblężenie?

Pracownicy zgłaszają się po paski płacowe, uzupełniają wnioski o ich wydanie, a drukarki działają na pełnych obrotach. Rośnie również liczba zapytań w związku z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych dotyczących możliwości odliczeń kwot od podatków oraz powiązanych z nimi kwestii.

T
aki stan rzeczy możesz rozwiązać dzięki elektronicznym paskom płacowym. Natomiast integrując je z dowolnym systemem kadrowo-płacowym, szybko i sprawnie obliczasz wynagrodzenia. Obliczone składniki wypłaty znajdą się w formularzu paska płacowego i przedstawione będą w przystępny sposób pracownikom.

Dzięki temu nie tylko skrócisz czas zadań Działu Płac, ale zapewnisz pracownikom transparentny wgląd w informację o wypłatach. A to wszystko może być dostępne po zalogowaniu się przez pracownika na konto w systemie LOGITO.

 Elektroniczne paski płacowe

 

 

Zoptymalizuj rozliczenia pracownicze i nie tylko…

 

 e paski płacowe
Obliczaj wynagrodzenia we własnym systemie i eksportuj je jako gotowy pasek płacowy LOGITO.

Dzięki integracji pasków z systemem kadrowo-płacowym, wybierz jakie dane umieścisz na pasku wynagrodzenia. Mogą to być informacje m.in. o nadgodzinach, uldze podatkowej, wczasach pod gruszą czy bonach żywieniowych.

 elektroniczne paski wynagrodzeń
Wyeliminuj konieczność składania papierowych wniosków o paski płacowe.

Udostępnij paski płacowe na żądanie – bez rozpoczynania dla niego specjalnego obiegu, pomiń zbędne etapy akceptacji i składania podpisów. Zaoszczędzany czas wykorzystaj na rozwiązywanie istotnych kwestii pracowniczych oraz rozwoju platformy intranetowej.

 e-paski płacowe
Postaw na elektroniczne kanały komunikacji z Działem Płac.

Wyjdź naprzeciw wszystkim pracownikom – również tym pracującym w trybie zdalnym lub hybrydowym. Informuj we wszystkich filiach firmy o pojawieniu się nowych dokumentów w portalu pracowniczym.

 

 paski płacowe online
Zaoferuj wydruki pasków w PDF, ale i transparentny wygląd rozliczenia.

Udostępnij wgląd do paska płacowego z każdego miesiąca z podziałem na kwoty netto oraz brutto. Wyodrębnij istotne pozycje łącznie z ich kwotami dla np. opłacanych składek ZUS, kwoty podatków VAT, nagrody czy otrzymane premie.

 elektroniczne paski płacowe
Zaoferuj pracownikom swobodny dostęp do historii wynagrodzeń.

Daj możliwość przeglądania i pobierania pasków płacowych PDF z dowolnego okresu.
W przypadku nieścisłości lub wyjaśniania wątpliwości, pracownik może udostępnić pasek płacowy Działowi Płac, a ten szybko zweryfikuje daną kwestię.

 elektroniczne paski płacowe
Pamiętaj o przepisach RODO.

Zapewnij odpowiednią ochronę danych osobowych swoich pracowników podczas pobierania paska wypłaty zarówno w lokalnej sieci firmowej, jak i zdalnie. Pasek płacowy zabezpiecz hasłem lub zaszyfruj jego zawartość.

 

Odkryj jeszcze więcej możliwości dzięki LOGITO. Zapoznaj się z pełną ofertą modułów systemu.

 

Najważniejsze funkcje

 

 • Możliwość wyeksportowania danych płacowych z systemu kadrowo-płacowego w formie przejrzystego paska płacowego pracowników
 • Przejrzysty podział składników wynagrodzenia na brutto oraz netto, dodatków, potrąceń i odprowadzanych składek do ZUS
 • Możliwość pobrania paska w formacie PDF przez pracownika z poziomu własnego konta niezależnie od lokalizacji
 • Widoczność istotnych informacji o nadgodzinach pracownika
 • Rozliczanie nieograniczonej liczby pracowników w wielu oddziałach
 • Możliwość wygenerowania pasków płacowych dla nieograniczonej liczby pracowników w wielu oddziałach
 • Wysyłka powiadomień o pojawieniu się nowych dokumentów pracowniczych (e-mail, powiadomienia w systemie LOGITO)
 • Możliwość przeglądu paska przez pracowników online
 • Dostęp do rozliczeń pracownika z 12 ostatnich miesięcy lub nawet do kilku lat wstecz lat
 • Pasek płacowy pracownika zostaje zabezpieczony hasłem lub zaszyfrowany
 • Szybkie przeszukiwanie ewidencji listy wynagrodzeń przez pracowników Działu Płac

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij