Narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie

Dostosuj nasz inteligentny system powiadomień do swojej firmy.
Odkryj biznesowy potencjał wielofunkcyjnych komunikatorów.

 

Połącz się z API MS Teams (Office 365)

 

Rola pracy zdalnej w ostatnim czasie bardzo wzrosła, a wiele firm zdecydowało się na oprogramowanie Microsoft Teams (komponent pakietu Office 365). Dzięki temu, pracownicy znajdujący się w różnych lokalizacjach mogą komunikować się ze sobą bez przeszkód. Być może i Ty rozważasz przeniesienie kontaktu z klientem do tego kanału komunikacji.

Każdy przecież zgodzi się, że interaktywna forma komunikacji jest o wiele ciekawsza i bardziej efektywna przy podejmowaniu decyzji czy wymianie poglądów, niż zwykła wymiana korespondencji mailowej.

 
komunikacja wewnętrzna w firmie

Podążając za potrzebami naszych klientów, stworzyliśmy połączenie platformy LOGITO z MS Teams. Oferuje naprawdę wiele zaawansowanych funkcji, m.in. prowadzenie czy nagrywanie wieloosobowych wideo konferencji, czy pracę nad tym samym dokumentem jednocześnie. Poza komunikacją między pracownikami, warto również wykorzystać funkcję Konto gościa, która umożliwia zapraszanie do dyskusji osoby spoza organizacji - np. klientów.
 

By jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać MS Teams, przeprowadziliśmy kolejne integracje, które stały się funkcjonalnymi dodatkami tego oprogramowania. To automatyczne powiadomienia pojawiające się bezpośrednio w komunikatorze. Dzięki temu nie musisz przełączać się pomiędzy oknami w systemie, a informację otrzymujesz od razu.

 

Integracja z modułem Urlopy, Praca zdalna, Delegacje oraz Baza pracowników:

  • Sprawdzisz obecność danego pracownika w firmie (typ nieobecności),
  • Wyszukasz współpracownika w wewnętrznej bazie, a Twoja konwersacja otworzy się bezpośrednio w aplikacji (ikonka Teams na karcie pracownika),
  • Otrzymasz automatyczne powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu Twojego wniosku (np. urlopowego, o pracę zdalną) przez przełożonego,
  • Będąc kierownikiem działu, zobaczysz wnioski wymagające Twojej natychmiastowej uwagi.

 

 Integracja z Active Directory

Dzięki tej usłudze, zalogujesz się do wszystkich firmowych aplikacji jednocześnie. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ dostęp do komunikatora mają tylko osoby z organizacji. Chronisz w ten sposób swoją organizację przed wyciekiem cennych informacji. Dodatkowo, informacje znajdujące się na e-karcie w Bazie pracowników i MS Teams, są synchronizowane ze sobą. W praktyce oznacza to, że jeśli np. stanowisko, dział lub email danego pracownika się zmieni, komunikator automatycznie zaktualizuje te dane.

Udostępniliśmy również powiadomienia e-mail umożliwiające dodanie załączników i otworzenie ich przez odbiorcę od razu w MS Teams.

Rozwiązanie jest funkcjonalne przy obsłudze:

funkcja zaawansowana

 

Wykorzystaj alternatywne narzędzie – Mattermost

 

 

narzędzia komunikacji wewnętrznej stosowane w firmach
 

Kolejnym oprogramowaniem spełniającym podobne funkcje jest Mattermost. Charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz prostotą obsługi. To rozwiązanie open source proponujemy Twojej organizacji, jeśli preferujesz lub używasz innego pakietu biurowego niż Microsoft.

Wśród praktycznych funkcji, znajdziesz m.in. udostępnianie pulpitu innym uczestnikom konferencji np. podczas prezentowania dokumentów lub innych materiałów. Wyślesz również pliki do innych użytkowników, które będą mogli pobrać lub otworzyć bezpośrednio w oknie komunikatora.

Biorąc pod uwagę, jak ważna jest komunikacja z klientami – Mattermost umożliwia Ci zaproszenie osoby spoza organizacji. Może to być np. klient, który chce wypowiedzieć się lub przedyskutować kwestię współpracy. Udostępniliśmy bezpieczne połączenie dzięki usłudze Active Directory (AD) z jednoczesnym logowaniem oraz automatyczną synchronizacją z modułem Baza pracowników.

 

Podobnie jak w przypadku MS Teams, najczęściej wybierane integracje z Mattermost to:

Zmniejszysz liczbę spotkań związanych z kwestiami HR, zastępując je praktycznym systemem powiadomień, który będzie automatycznie przekazywał podjęte decyzje pracownikom.

Możesz również skonfigurować różnego rodzaju powiadomienia według własnych preferencji oraz potrzeb. Możesz je wyświetlić bezpośrednio w Mattermost, jako nowe wiadomości.

Przykładowo, możesz otrzymać informację o:

  • Nadejściu nowych pism (np. przychodzących czy wewnętrznych),
  • Zmiany statusu faktury czy wypłaty zaliczki,
  • Realizacji polecenia akceptacji nowego regulaminu czy wyboru przedstawiciela PPTK (Pracowniczych Planów Kapitałowych).

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij