Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Uzyskaj wysoki poziom produktywności wśród pracowników, dzięki cyfrowej karcie pracy.
Śledź postęp realizowanych zadań, optymalizuj i planuj cele swojej organizacji.

 

Timesheet, czyli cyfrowa karta pracy

 

Cyfrowa karta pracy to nic innego, jak zapis wykonanych zadań w ciągu dnia za pomocą elektronicznego formularza.

Pracownik prowadzi przejrzysty zapis swoich obowiązków oraz określa czas, który przeznaczył na ich wykonanie.

Dzięki temu, sam pracodawca ma pełny wgląd w całokształt pracy danej osoby. Jest to niezwykle ważne, gdyż od jakości pracy Twoich pracowników zależy przyszłość Twojej firmy.

ewidencja czasu pracy

 

 

Przetestuj skuteczność karty pracy

 

 system do ewidencji czasu pracy
Sprawdzaj, jakie zadania oraz projekty są realizowane w Twojej firmie.

Jednocześnie monitoruj ich przebieg, a pracowników motywuj do działania.

 ewidencja czasu pracy program
Zmierz rzeczywistą wydajność Twoich pracowników oraz koszt wykonania danej czynności.

Optymalizuj lub eliminuj nierentowne działania na podstawie kosztów planowanych, a rzeczywistych.

 elektroniczna ewidencja czasu pracy program
Podejmuj nie tylko trafne, ale szybsze decyzje.

Dynamicznie planuj i organizuj cele organizacji oraz jej spółek, na podstawie dostępnych informacji w elektronicznym rejestrze zadań.

 

 

Najważniejsze funkcje

 

 program do ewidencji czasu pracy
 • Szybki i prosty formularz karty pracy do uzupełniania przez pracowników
 • Wybór nieobecności (np. urlop, święto, zwolnienie lekarskie)
 • Uzupełnianie ewidencji czasu pracy (wybór zadania, opis oraz czas)
 • Wybór zadania lub zadania przypisanego do projektu z listy rozwijalnej
 • Wpis godzin nadliczbowych w dedykowanych polach
 • Historia ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika
 • Podgląd cyfrowego harmonogramu prac każdego pracownika, grupy, działu czy projektu
 • Możliwość sprawdzenia naliczonego wynagrodzenia na podstawie uzupełnianej karty pracy (integracja z Rozliczenia pracownicze)

 

 

Pozostałe funkcje do wykorzystania

 

 • Wybór opcji „Delegacja”
 • Możliwość integracji z LOGITO Tracker oraz modułem Urlopy
 • Dostęp do interaktywnych formularzy z poziomu aplikacji mobilnej Timesheet LOGITO
 • Eksport raportów do formatu plików Excel (np. csv)
 • Tworzenie zadań dla pracowników lub definiowanie projektów
 • Przypisanie określonego czasu do realizacji dla projektu lub zadań
 • Wbudowany mechanizm kalkulujący przekroczenie czasu na wykonanie zadania
 • Rozbudowany system powiadomień (mail, system lub push)
 • Możliwość konfiguracji alertów (np. nieuzupełniona karta pracy, przekroczenie terminu realizacji)
 • Sprawdzenie typu nieobecności pracownika z poziomu jego karty pracy
 • Możliwość integracji Timesheet z zewnętrznym systemem intranetowym
 • Połączenie z modułem Rozliczenia pracownicze, Delegacje, Nadgodziny

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij