Administracja publiczna

Digitalizuj obsługę spraw i procesy wewnątrz organizacji oraz wielu oddziałów jednocześnie.
Sprawdź rozwiązania dedykowane obsłudze administracji publicznej.

 

Podstawowym narzędziem dla jednostek administracji publicznej jest system elektronicznego obiegu dokumentów. Dostarczane przez nas narzędzia są na bieżąco dostosowywane do wymogów formalnych, które określają odpowiednie ustawy.

Z LOGITO podniesiesz efektywność pracy i usprawnisz obsługę petentów. Z naszego rozwiązania zadowoleni są między innymi: WUP w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wykorzystaj w pełni potencjał cyfryzacji i automatyzacji procesów dla bezpieczeństwa i łatwiejszej obsługi spraw.

W przypadku zwykłych dokumentów wykorzystywane są moduły pism przychodzących, wewnętrznych oraz wychodzących. Dokumenty księgowe są rejestrowane w module ewidencji faktur, z którym zintegrowane jest rozwiązanie do zarządzania planem budżetowym oraz wnioskami o wydatkowanie środków finansowych.

Liczne integracje z systemami informacji publicznej pozwalają na pełną integralność spraw realizowanych dla petentów i znacznie usprawniają ich procedowanie.

Jeśli na liście poniżej nie znajdziesz rozwiązania, które spełniłoby Twoje oczekiwania, napisz do nas. Opisz wyzwanie, z którym się zmagasz, a my dobierzemy rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojej organizacji. Co więcej, na potrzeby LOGITO stale projektujemy nowe komponenty i moduły funkcjonalne. Jeśli zajdzie taka potrzeba – jesteśmy w stanie stworzyć dla Ciebie moduł dedykowany.

 

 • Pisma przychodzące
 • Pisma wewnętrzne
 • Pisma wychodzące
 • Ewidencja faktur
 • Rejestr umów
 • Delegacje
 • Wnioski urlopowe
 • Baza wiedzy
Pisma przychodzące w module Obsługa korespondencji i spraw
 obsługa korespondencji przychodzącej

Wypracowanie odpowiedniego modelu zarządzania całą dokumentacją przychodzącą, stanowi niemały problem w wielu organizacjach. Może ucierpieć na tym komunikacja pomiędzy pracownikami, np. gdy informacja o danym wydarzeniu zostanie przekazana po wyznaczonym czasie. W niektórych przypadkach, niewiedza może doprowadzić do łamania nowych przepisów oraz mieć finansowe konsekwencje, nie tylko dla pojedynczej osoby, a dla całej organizacji.

Dlatego prowadzenie elektronicznej ewidencji pism przychodzących w systemie jest istotne. Pisma przychodzące to nie tylko korespondencja przychodząca pocztą tradycyjną, ale również pocztą e-mail. Ważne, aby informacje znajdujące się w piśmie trafiły do osób zainteresowanych, wówczas wprowadzamy je do elektronicznego obiegu korespondencji, gdzie zostaną przetworzone, a oryginały pism zeskanowane i dołączone do odpowiedniego rejestru.

 

Najważniejsze funkcje

 • Elektroniczna ewidencja pism przychodzących
 • Możliwość tworzenia m.in. rejestrów dla pism, dzienników podawczych, definiowania tematów, terminów załatwienia lub ciągu numeracji
 • Wprowadzanie najważniejszych danych (numer pisma, data otrzymania pisma, petenta, termin załatwienia sprawy, tematu, RWA, dziennika podawczego) z umowy do formularzy w systemie w celu późniejszego przeszukiwania rejestru
 • Wprowadzenie i weryfikacja kontrahenta w systemie GUS
 • Delegowanie zadania do określonego pracownika w celu dekretacji
 • Możliwość dodawania załączników i dołączenia pisma do sprawy w RWA
 • Podgląd oryginału pisma we wbudowanym edytorze PDF (bez pobierania lub otwierania w zewnętrznym programie)
 • Zaawansowana wyszukiwarka (sortowanie wyników za pomocą domyślnych lub zdefiniowanych filtrów)
 • Pełny wgląd w historię obiegu pisma przychodzącego dla osób uprawnionych
 • Możliwość przekazania, dekretacji lub cofnięcia dokumentu w obiegu (przekazanie do ostatniej osoby)

 

Najważniejsze korzyści

 • Automatyczny odbiór pism przychodzących z poczty e-mail
 • Logiczna organizacja dokumentów i intuicyjny sposób wyszukiwania ich w systemie
 • Możliwość zaprojektowania każdego etapu obieg pism przychodzących
 • Szybkie tempo rozdzielania i przekazywania pism przychodzących do osób zainteresowanych
 • Cyfrowe przekazywanie do kolejnych osób w obiegu
 • Zwiększenie efektywności pracowników dzięki przypomnieniom e-mail oraz powiadomieniom systemowym

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij