Wdrożenie platformy LOGITO

Recordati Polska Sp. z o.o.

 


Jest spółką należącą do specjalistycznej Grupy Farmaceutycznej, która od 2012 r. wprowadza na rynek innowacyjne produkty z zakresu medycyny i zdrowia. Prowadzi szereg własnych badań związanych m.in. z leczeniem chorób rzadko spotykanych. Firma posiada oddziały zlokalizowane w różnych częściach świata.
 wdrożenie platformy obiegu dokumentów

 

Zarys projektu

 

Dla naszego Klienta wdrożyliśmy autorską platformę Logito z dedykowanym modułem Rozliczeń wydatków wraz z powiadomieniami. Dodatkowo zaimplementowanymi modułami są Baza pracowników oraz Kontrahenci. Projekt jest oparty na technologii .NET Core oraz .NET Framework.

 

Realizacja oraz cele projektu

 

 elektroniczny obieg dokumentów

Dedykowany moduł Rozliczeń wydatków zawiera funkcje, które są dopasowane do specyfiki firmy. Wprowadziliśmy m.in. limity wydatków dla pracownika oraz limity akceptacyjne dla uprawnionych osób (akceptanci). Jeżeli pracownik przekroczy limit, akceptant jest o tym poinformowany i wydatek jest odejmowany z jego puli, natomiast jeżeli akceptantowi skończy się budżet akceptacyjny, to wydatek pracownika trafia do przełożonego akceptanta.

Co więcej, wdrożona Baza pracowników pozwala uzyskać potrzebne informacje o pozostałych pracownikach i wpływa na skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

Z kolei moduł Kontrahenci został dopasowany do potrzeb naszego Klienta i ułatwia proces dodawania wydatków. Pracownicy korzystają z modułu podczas przypisywania wydatku do konkretnego klienta, mając pod ręką funkcjonalny katalog z danymi.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij