System zamówień od dostawców

Farmacol S.A.

 


Dystrybutor leków i preparatów leczniczych w Polsce z ponad 30 letnim doświadczeniem. Grupa co roku dostarcza ok. 500 mln produktów do aptek oraz szpitali. Jest również wydawcą popularnych czasopism dla farmaceutów i pacjentów.

system zamówień od dostawców dla Farmacol

 

Zarys projektu

 

Naszym zadaniem było stworzenie rozbudowanego systemu przeznaczonego do wsparcia działu zakupów Farmacol, do którego mają także dostęp zewnętrzni dostawcy. Oczekiwana była wysoka elastyczność wdrażanego rozwiązania, która pozwoli odwzorować tradycyjny model zamawiania produktów / usług.

System zamówień znacząco usprawnia działanie firmy i współpracę z kontrahentami.

 

Realizacja oraz cele projektu

 

Dostawca po zalogowaniu się do systemu może złożyć dowolną ilość ofert / propozycji zakupu, a w późniejszym czasie je edytować w zależności od potrzeb. Dalszy workflow przewiduje przekazanie propozycji do rozpatrzenia oraz możliwość prowadzenia indywidualnych negocjacji. Pracownicy firmy mogą odesłać oferty do dostawców, celem uzupełnienia niezbędnych informacji. System uzupełniliśmy także o opcje dodawania kolejnych ustaleń w ramach oferty i ich późniejszej akceptacji. Końcowy etap procesu realizacji zamówień zakupowych to przekazywanie informacji przełożonemu do ostatecznego zatwierdzenia lub odrzucenia w systemie.

System zamówień od dostawców został oparty na module procesów naszej autorskiej platformy Logito. Klient ma możliwość zdefiniowania dowolnej ścieżki akceptacji dla propozycji zakupu. Podnosi to elastyczność rozwiązania i jego użyteczność np. Klient może stworzyć kolejne kroki realizacji danego zamówienia, a także ustalić, kto będzie posiadał uprawnienia do obsługi poszczególnych etapów. Pozwala to odwzorować tradycyjny model zamawiania, w którym zależnie od przedmiotu zamówienia - inny dział / pracownik jest przypisany do jego opiniowania i akceptacji. Po stronie Klienta istnieje także możliwość określenia pól, jakie trzeba uzupełnić przed przekazaniem zamówienia do następnego kroku lub wycofania go. Przebieg procesu akceptacji przedstawiony jest w szczegółach propozycji zakupu. Widoczna jest tam cała historia dokonywanych modyfikacji oraz aktualny status każdego kroku, z opcją przeglądania poprzednich stanów.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij