Ewidencja godzin nadliczbowych

Monitoruj, rozliczaj i dokumentuj nadgodziny pracowników zgodnie z przepisami.
Wypróbuj nasz mechanizm kontroli - kalkulator i rejestr godzin nadliczbowych LOGITO.

 

Skuteczne oprogramowanie do ewidencji nadgodzin

 

Nadgodziny pojawiają się w wyniku polecenia od pracodawcy i są zjawiskiem dość powszechnym. Podlegają też przepisom prawnym, które wprowadzają ograniczenia w tej kwestii.

By wykluczyć przypadkowe łamanie tych zasad, zastosuj moduł Nadgodziny. Pracownik uzupełniający formularz wpisze czas pracy ponadwymiarowej w dedykowane pole. W ten sposób tworzy się ewidencja godzin nadliczbowych.

Dostęp do tych informacji pozwala na automatyzację procesów związanych z np. wypłatą wynagrodzeń, czy weryfikacją czasu pracy.

ewidencja nadgodzin pracownika

 

 

Godziny nadliczbowe pod Twoją kontrolą

 

 rejestr godzin nadliczbowych
Połącz rejestr nadgodzin razem z ewidencją czasu pracy.

Uzyskaj szybko dostęp do informacji o pracy ponadwymiarowej pracowników. Umożliwi Ci to system do ewidencji nadgodzin.

 Rejestr nadgodzin
Monitoruj czas pracy – bez przekraczania limitów prawnych, czy zasad wewnętrznych organizacji.

Ewidencja godzin nadliczbowych. Skonfiguruj specjalne powiadomienia lub alerty o nowych wydarzeniach, np. dodaniu wniosku o nadgodziny czy bliskim przekroczeniu rocznego limitu.

 system do ewidencji nadgodzin
Naliczaj wynagrodzenie automatycznie na podstawie zapisów, znajdujących się w rejestrze nadgodzin.

Zagwarantuj sobie i swoim pracownikom przejrzystość współpracy, dzięki połączeniu z rozliczeniami pracowniczymi.

 

Zarządzanie godzinami pracy osób zatrudnionych jest bardzo ważne z punktu widzenia prawnego funkcjonowania firmy. Dlatego polecamy również zastosowanie modułu rejestru czasu pracy. Dzięki temu będziesz mieć wgląd do przepracowanych godzin zatrudnionych przez Ciebie osób.

 

 

Rejestr godzin nadliczbowych - najważniejsze funkcje

 

Oprogramowanie do ewidencji nadgodzin LOGITO to skuteczne narzędzie do monitoringu i kalkulacji przepracowanych godzin ponad podstawowy wymiar pracy w firmie. Umożliwia m.in. szybkie wpisanie liczby nadgodzin w elektroniczną kartę czasu pracy. Jakie są jego inne główne funkcje?

 ewidencja godzin nadliczbowych
 
  • Możliwość szybkiego wpisu liczby nadgodzin w elektroniczną kartę czasu pracy
  • Wbudowany mechanizm podsumowujący sumę nadgodzin
  • Konfiguracja limitów dla nadgodzin
  • Automatyczny system monitorująco-informacyjny o liczbach nadgodzin dla pracowników
  • Przejrzysty formularz wynagrodzeń dla nadgodzin (stawki netto oraz brutto)
  • Raport nadgodzin dla danego pracownika lub grup
  • Możliwość złożenia wniosku o nadgodziny przez pracownika

 

 

System do ewidencji nadgodzin i dodatkowe funkcje

 

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij