Zarządzanie sprzętem i licencjami IT

 
Skutecznie monitoruj firmowe zaplecze oraz środowisko informatyczne Twojej firmy z LOGITO.

 

Ewidencja środków i aktywów IT w jednym miejscu

 

Prowadzenie nowoczesnej firmy opiera się na korzystaniu z odpowiednich narzędzi informatycznych od systemów poprzez oprogramowanie, aż sprzęt IT. Zakup nowszego sprzętu oraz wersji aplikacji pozwala skuteczniej realizować zadania w firmie czy obsługiwać klientów.

Jednak zarządzanie IT wiąże się z szeregiem zadań, zarówno dla samych użytkowników jak i Administratorów IT. To m.in. pozyskiwanie i odnawianie licencji, aktualizacja oprogramowania, czy konserwacja sprzętów peryferyjnych.

Moduł LOGITO Zarządzanie sprzętem i licencjami IT, jest właśnie tym, które umożliwia gromadzenie wszelkiej informacji o posiadanych przez naszą firmę zasobach IT oraz zarządzanie jej harmonogramem.

zarządzanie sprzętem firmowym

 

 

Zadbaj o narzędzia IT swojej firmy

 

 ewidencja sprzętu i oprogramowania
Posiadaj aktualne informacje o dostępnych zasobach IT.

Dostęp do podstawowych danych o:

 • sprzęcie IT (np. model, podzespoły, system operacyjny)
 • użytkownikach przypisanych do urządzeń
 • fizycznej lokalizacji sprzętu w firmie
 • dostępnych urządzeniach peryferyjnych
 ewidencja oprogramowania
Twórz własne parametry ewidencji dla zakupionych licencji.

Definiuj dodatkowe kryteria:

 • licencje dostępne / zajęte
 • koszt na użytkownika
 • rodzaje licencji oprogramowania
 • terminy wygaśnięcia / odnowienia licencji
 program do ewidencji sprzętu
Twórz własne harmonogramy dla aktualizacji, tworzenia kopii zapasowych, dat konserwacji czy audytów.

Wykorzystuj system przypomnień informujący użytkowników o nadchodzących wydarzeniach.

 

zarządzanie sprzętem firmowym
Zadbaj o bezpieczeństwo użytkowników oraz płynne działanie sprzętu IT.

Informuj o polityce licencyjnej w firmie, aby uniknąć kar finansowych. Dokumentuj stan techniczny urządzeń.

 zarządzanie sprzętem firmowym
Utrzymaj ciągłość pracy oraz realizacji zadań zgodnie z polityką firmy - niezależnie od rozmiaru organizacji, ilości sprzętów oraz kluczy licencyjnych.

LOGITO gwarantuje Ci stałą kontrolę nad firmowym środowiskiem oraz sprzętami, aby były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

 

Najważniejsze funkcje

 

 ewidencja sprzętu
 
 • Możliwość tworzenia bazy informacyjnej dotyczących zasobów IT firmy
 • Zarządzanie strukturą zasobów
 • Przypomnienia dotyczące przeglądu sieci w formie maili, smsów.
 • Dostęp do zasobów zgodnie z uprawnieniami pracowników
 • Alerty informujące o korzystaniu przez konkretnych pracowników w czasie pracy ze stron niepotrzebnych lub niedozwolonych
 • Szybki dostęp do procedur, instrukcji i przepisów prawnych

 

 

Pozostałe funkcje

 

 • Wyszukiwarka – dostęp do informacji na temat zasobów określonych według różnych kryteriów
 • Integracja z Rezerwacją Zasobów
 • Integracja z Bazą pracowników
 • Praktyczne narzędzie pomocne w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa IT w firmie
 • Skrócenie czasu na inwentaryzację sprzętu firmowego
 • Szybsza identyfikacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych przez pracowników
 • Ciągła kontrola nad stanem technicznym urządzeń
 • Sprawniejsze przygotowanie stanowiska pracy dla nowych pracowników (integracja z modułem Onboarding)
 • Wyegzekwowanie zwrotu sprzętu firmowego przez pracownika kończącego współpracę (integracja z modułem Obiegówka)
 • Przypomnienia dla kończących się licencji lub pozostałych usług IT (np. certyfikaty, dostęp do oprogramowania)

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij