Elektroniczny obieg dokumentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie to jednostka administracyjna oraz część Samorządu Województwa Małopolskiego. Misją instytucji jest poszukiwanie kompetentnych, wykwalifikowanych i pracujący mieszkańców Małopolski oraz współpraca z pracodawcami. W ramach działalności organizuje również warsztaty, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia finansowane z budżetu państwowego, jak i Funduszy Unii Europejskiej. Gromadzi również dane statystyczne oraz opracowuje strategie walki z bezrobociem na terenie województwa.


elektroniczny obieg dokumentów dla WUP w Krakowie

 

Zarys projektu

 

Dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przeprowadzaliśmy optymalizację elektronicznego obiegu dokumentacji łącznie z dokumentacją finansową. Prace w tym zakresie objęły również wdrożenie przepływu pracy (workflow) umożliwiającego jeszcze skuteczniejsze zarządzanie pracą urzędników w jednostce publicznej.

W ramach kontrolowania finansów oraz wydatków Urzędu Pracy obok obiegu faktur wprowadzone zostały takie moduły jak Zarzadzanie budżetem łącznie z elektronicznymi wnioskami o wydatkowanie.

Poza ulepszeniami związanymi z wykonywaniem obowiązków publicznych, wprowadziliśmy na prośbę Klienta funkcjonalności wspomagające czynności kadrowe. To min. zadania związane z ewidencjonowaniem czasu pracy, urlopami czy delegacjami. Całość tych działań miała na celu poprawę komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami urzędu, ale i skrócenie czasu poświęcanego na tego typu działania. Zakończenie prac nad projektem wiązało się również z organizacją szkolenia dla całej kadry urzędu – 350 osób.

W ramach wdrożenia systemu Logito wprowadzono:

 

Realizacja oraz cele projektu

 

W ramach konsultacji z Klientem do dotychczasowo działającego systemu LOGITO wprowadziliśmy ulepszenia w elektronicznym obiegu dokumentów. EZD oraz ich obieg z wbudowanym podziałem pism (przychodzące, wychodzące oraz wewnętrzne) został połączony z funkcją Polecenia. Urzędnicy mogą zostać przypisani do realizacji danego pisma przez ich bezpośrednich przełożonych oraz otrzymać o tym zdarzeniu powiadomienie e-mail. Dodatkową korzyścią jest możliwość podglądu zadań oraz rozdzielania ich pomiędzy pracownikami.

Dla kadr zarządzających budżetem jednostki administracyjnej oraz Działu Księgowości wprowadziliśmy moduł Obiegu Faktur, który został połączony z obsługą planu budżetowego (moduł Zarządzanie Budżetem). W jego skład wchodziło również stworzenie wniosków o wydatkowanie oraz określenie osób odpowiadających za ich akceptację w tym obiegu. To rozwiązanie przyczyniło się bezpośrednio do lepszego dysponowania funduszami i monitorowania wydatków instytucji.

W ramach lepszej organizacji ewidencji dokumentacji w urzędzie, moduł Umowy umożliwia bezpieczną ewidencję oraz organizację tego typu dokumentów w systemie. Wyszukiwarka systemu LOGITO umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnej informacji.

Na prośbę Klienta wdrożona została również elektroniczna ewidencja czasu pracy. Jest to zapis wykonywanych działań przez pracowników w ciągu dnia roboczego. Jej rolą jest możliwość gromadzenia informacji o działaniach pracowników, które wspomagają przełożonych w rozplanowywaniu pracy działu, ale również jako narzędzia do raportowania.

System powiadomień wspomaga również pozostałe sprawy kadrowe w urzędzie. Ujednolicono obieg elektronicznych wniosków urlopowych oraz delegacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu, są one przekazywane elektroniczne do przełożonych w celu akceptacji, co znacznie skraca czas podejmowania decyzji.

Nowościami są Kalendarz spotkań oraz Komunikator wewnętrzny. To narzędzia wewnętrzne umożliwiające o wiele lepszą organizację prac czy zarządzanie pracownikami, jak i komunikację na terenie urzędu. Pracownicy mają możliwość dodawać różnego rodzaju zdarzenia czy zadania, natomiast przełożeni mają bezpośredni wgląd w ich harmonogram pracy, urlopu czy delegacji, ale również zleconych poleceń. Z poziomu komunikatora pracownicy są informowani o każdym zdarzeniu, jaki ma związek z ich zadaniami czy planami urlopowymi.

 

 • Pisma przychodzące, wychodzące, wewnętrzne – Podział pism umożliwia organizację dokumentację według kierunku ich przepływu.
 • Polecenia – Umożliwia przypisane danego pisma czy sprawy do określonego pracownika łącznie z wysłaniem do niego powiadomienia.
 • Obieg Faktur –Określenie całego obiegu faktur od momentu ich dekretacji po zatwierdzenie i przekazanie do Działu Księgowości.
 • Zarządzanie budżetem – Umożliwia składanie elektronicznych wnioski o wydatkowanie oraz automatyczne przesłanie ich do osób decyzyjnych.
 • Ewidencja czasu pracy – Daje możliwość wglądu w zadania realizowane przez pracowników.
 • Umowy – Oddzielna baza umów umożliwia oraz szybkie dotarcie do danego dokumentu.
 • Urlopy – Obieg wniosków urlopowych z możliwością składania e-wniosków (integracja z Kalendarzem oraz systemem powiadomień).
 • Delegacje – Zarządzanie delegacjami w formie elektronicznych wniosków zintegrowane z Kalendarzem spotkań.
 • Kalendarz spotkań – Możliwość dodawania oraz podgląd zdarzeń (urlopów, delegacji) oraz zadań pracowników oraz współpracowników.
 • Komunikator wewnętrzny – To narzędzie do komunikacji połączone z wyświetlaniem powiadomień e-mail np. zadaniach zleconych pracownikowi.
 • Powiadomienia e-mail – Szybkie informacja wysyłana automatycznie na adres e-mail pracownika, wyświetlana również w Komunikatorze.

 

 

Cyfrowa transformacja
Twojej firmy zaczyna się teraz

Chcesz otrzymać wycenę, zobaczyć LOGITO od środka lub porozmawiać
na temat technologii low-code?

Skontaktuj się z nami w dowolny sposób, a my odpowiemy na każde Twoje pytanie. Jeśli będziesz potrzebować więcej informacji, zaproponujemy
bezpłatną konsultację, podczas której zaprezentujemy Ci demo naszej
platformy.

Lubimy przyspieszać każdy proces, dlatego odpowiemy na Twoją wiadomość
w ciągu najbliższego dnia roboczego.


Napisz do nas lub skorzystaj z formularza

    zapytanie@logito.pl


Logito w liczbach

+20 lat doswiadczenia_orange.png [7.50 KB]+20 lat doświadczenia

+100 wdrożeń_orange.png [6.73 KB]+100 wdrożeń

+37 k użytkowników_orange.png [6.12 KB]+37 000 użytkowników

+18 mln dokumentów_orange.png [2.76 KB]+18 mln dokumentów

+800 procesów_orange.png [7.90 KB]+800 procesów

Wypełnij formularz

*pole obowiązkowe