Oprogramowanie do zarządzania projektami

Zarządzaj zwinnie. Optymalizuj swoje działania i monitoruj ich realizację z LOGITO, zestawem narzędzi do realizacji projektów.

 

Moduł do kompleksowego zarządzania

 

Zarządzanie projektem przypomina kosztowny wyścig z czasem. Termin realizacji to meta, etapy to okrążenia, a paliwo to ograniczone nakłady finansowe.

Realizacja to przede wszystkim ogromny nakład pracy wykonywany przez zespół doświadczonych specjalistów, według planu działania oraz narzuconych z góry wytycznych.

Pokonywanie wyzwań jest żywą częścią zadań projektowych, dlatego Twoja firma potrzebuje odpowiedniej strategii, która zminimalizuje ryzyko niespodziewanych zdarzeń oraz opóźnień.

Zaradź temu i zarządzaj zwinnie wykorzystując nasze narzędzia.

zwinne zarządzanie projektami

 

 

Dopasuj strategię zarządzania do Twojej organizacji

 

 zarządzanie projektami w firmie
Stwórz dopasowany do Ciebie plan realizacji projektu.

Określaj kamienie milowe, terminy dla projektów oraz preferowane parametry.

 efektywne zarządzanie projektami
Postaw na pracę zespołową i twórz dedykowane drużyny projektowe.

Rozdzielaj zadania pomiędzy członków zespołu - jednocześnie pozwól na pokonywanie wyzwań indywidualnie.

 system do zarządzania projektami
Projekt pod kontrolą… od A do Z.

Śledź postęp realizacji celów dla projektów i drużyn dzięki Kalendarzowi zdarzeń czy Harmonogramowi prac. Reaguj dzięki rozbudowanemu systemowi powiadomień dla różnego rodzaju zdarzeń projektowanych.
Monitoruj budżet dzięki kalkulatorowi rentowności.

 

 

Najważniejsze funkcje 

 

 oprogramowanie do zarządzania projektami
  • Dodawanie projektów do rejestru z uwzględnieniem różnych parametrów (np. osoba prowadząca, budżet)
  • Konfiguracja struktury ewidencji dla projektu (np. podział na bloki zadań, zespoły, budżet)
  • Kalendarz realizacji z systemem powiadomień o terminach realizacji, przekroczeniu limitów (np. roboczogodzin)
  • Wbudowany kalkulator rentowności projektu (różnica kosztów planowych, a uzyskanych)
  • Harmonogram prac (plan działań z podziałem podzadania, zespoły, kamienie milowe)
  • Plan budżetowy na podstawie przychodów oraz kosztów
  • Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem do zarządzania projektami

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij