Spis treści

Technologia low-code – co to jest i jak pomaga firmom?

Z czego wynika popularność platformy low code?

Wybór najlepszej platformy low-code

Zalety low-code – najważniejsze korzyści dla firmy

 

Technologia low-code – co to jest i jak pomaga firmom?

Low-code to technologia programowania, która jak żadna inna, pomaga zdigitalizować, jak i uporządkować procesy firmowe. Z jej pomocą organizacja może nie tylko optymalizować obecne procesy i budować wersje MVP innowacyjnych rozwiązań, ale przede wszystkim skrócić czas ich wdrożenia, testowania oraz uruchamiania. Faktem jest również to, że wdrożenia w technologii low-code znacznie obniżają koszty pracy nad projektami. W zależności od dostępnych funkcjonalności, platformy low-code mogą być z powodzeniem używane przez osoby, których główną domeną jest transformacja cyfrowa biznesu. Dzieje się tak ze względu na to, że technologia low-code, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia programowanie dowolnego rozwiązania IT, a jednocześnie znacznie ogranicza bezpośrednią pracę z kodem źródłowym. Oznacza to, że tworzenie aplikacji i procesów biznesowych, jak i przepływów pracy (workflow) czy obiegu dokumentów skupia się w dużej mierze na biznesowych potrzebach organizacji i projektowaniu uzasadnionych biznesowo rozwiązań na jakie obecnie jest zapotrzebowanie.

Jednym z najprostszych przykładów optymalizacji istniejącego procesu może być stworzenie formularza wniosku urlopowego czy też formularza aktualizacji danych osobowych, który będzie mógł zostać uzupełniony przez pracownika, a następnie przekazany w formie elektronicznej do Działu Kadr. Taka forma cyfryzacji znacznie skraca czas potrzebny na procesowanie różnego typu wniosków, a przede wszystkim w prosty sposób może zostać wdrożona w całej firmie i jej pododdziałach.

Z czego wynika popularność platformy low code?

Nie ulega wątpliwości, że platformami wykorzystującymi technologię low-code i no-code interesuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Innowacyjność i użyteczność tej technologii doceniają zarówno instytucje badawcze takie jak Gartner, jak i ogromne firmy jak między innymi Meta, Netflix czy J.P Morgan.

Skrócenie czasu i redukcja kosztów projektowania danego rozwiązania

Jednym z ważnych powodów wzrostu popularności tego rozwiązania jest fakt, że tradycyjny sposób programowania pochłania o wiele więcej czasu niż wykorzystanie low-code czy no-code podczas budowy projektów.

W low-code nad danym rozwiązaniem pracuje np. Citizen Developer, którego świadomość na temat działania danego biznesu czy chociażby celu wdrażanego procesu jest ogromna. Może on przejść bezpośrednio do działania i rozpocząć jego budowę wykorzystując jedną ze wspomnianych technologii. W ten sposób czas poświęcony na konsultacje z zespołem programistów i programowanie technologii. W ten sposób czas poświęcony na konsultacje z zespołem programistów i programowanie czy też na późniejszą weryfikację projektu zostaje skrócony do minimum.

Budowa dopasowanych rozwiązań IT dla konkretnego przypadku biznesowego

Zastosowanie technologii low-code w narzędziach do budowy różnego typu rozwiązań IT jest odpowiedzią na spersonalizowane potrzeby firm i uwarunkowania rynku.

Technologia ta pozwala bowiem na i ich wersji MVP dla danej branży w oparciu o profesjonalną wiedzę biznesową, a jednocześnie ogranicza nakład pracy i zaangażowania programistów do sytuacji, w których będzie ono absolutnie niezbędne.   

Elastyczne i bezpieczne zarządzanie zmianą

Ze względu na to, że środowisko biznesowe charakteryzuje się ogromną dynamiką, zmiany w procesach i oprogramowaniu są na porządku dziennym. Najważniejszym elementem jest tutaj jednak zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności rozwiązania podczas wprowadzania zmian – niezależnie czy chodzi o małą, czy znaczną zmianę w procesie czy np. workflow dla obiegu dokumentacji.

W takiej sytuacji, korzystanie z platformy low-code umożliwia dostęp do kodu źródłowego, gdzie można zastosować skomplikowane reguły i warunki biznesowe w celu personalizacji danego procesu biznesowego niezależnie od branży. Wówczas, zmiana w kodzie źródłowym może zostać przeprowadzona przez Citizen Developera, a nawet samego programistę (po konsultacji na temat tego, jak dany proces powinien przebiegać). Właśnie w tym aspekcie – możliwości elastycznych modyfikacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa – tkwi siła technologii low-code, w porównaniu do chociażby tradycyjnego programowania, jak i popularnych platform no-code. 

 

Wybór najlepszej platformy low-code

Nie każda platforma low-code pozwoli firmie w równym stopniu zoptymalizować swoją pracę i dopasować się do wyzwań współczesnego rynku. Jej wybór nie powinien być więc przypadkowy.

Przed podjęciem decyzji warto nie tylko sprawdzić, Odpowiednia platforma, np. taka, która łączy w sobie zarówno rozwiązanie low-code i no-code jak LOGITO, pozwoli bowiem na rozbudowę i skalowanie firmy oraz jej usług pod kątem projektowania, testowania i wdrażania nowych rozwiązań w znacznie krótszym czasie i przy znacznie niższym nakładzie pracy.

Bardzo istotną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę podczas wybierania platformy, jest to, czy umożliwia ona integrację z systemami już teraz używanymi w firmie. Współczesne przedsiębiorstwa stawiają na seamless integration (płynną integrację), co zapobiega chaosowi organizacyjnemu i tym samym podnosi produktywność

Platforma LOGITO daje w tym zakresie bar – wykorzystywanych jest wiele metod integracji, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie i przesyłanie danych pomiędzy systemami i uwzględnianie ich w złożonych procesach biznesowych.

Korzystające z tego systemu firmy zapewniają bezpieczeństwo procesom biznesowym – m.in. dzięki mechanizmowi wersjonowania. Dzięki niemu można wdrożyć procesy bądź zmiany, dokładnie je przetestować i wyeliminować błędy przed faktycznym wdrożeniem w organizacji. Pozwala to na ciągłe udoskonalanie oprogramowania oraz procesów bez ryzyka pojawienia się problemów technicznych i przestoi w firmie. Ten element umożliwia efektywne i zwinne zarządzanie zmianą w IT bez ingerencji w obecne działania organizacji.

Zalety low-code – najważniejsze korzyści dla firmy

Nadal istnieją jednak firmy, które niechętnie podchodzą do idei cyfryzacji przedsiębiorstwa, jak i procesowego zarządzania firmą. Technologia low-code jako jedno z wielu nowych rozwiązań na rynku stoi w opozycji do tradycyjnego programowania i oferuje redukcję kosztów w kontekście zarządzania i budowy infrastruktury IT dopasowanej do organizacji. Pozostanie przy dawnym modelu zarządzania przedsiębiorstwem wynika często z przyzwyczajeń, ale też z braku świadomości tego, co możemy uzyskać dzięki odpowiedniej platformie low-code. Warto więc przyjrzeć się temu, jakie korzyści mogą odnieść przedsiębiorstwa wdrażające to rozwiązanie. Do najważniejszych zalet technologii low-code możemy zaliczyć m.in.:

 • usprawnienie i skrócenie procesu projektowania i tworzenia aplikacji;
 • łatwiejsze wykrywanie i usuwanie błędów podczas testów;
 • możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby firmy i rynku dzięki budowie wersji MVP procesów, systemów czy aplikacji;
 • ułatwienie samodzielnej modyfikacji i personalizacji oprogramowania pod kątem potrzeb biznesowych;
 • podniesienie efektywności operacyjnej dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów;
 • lepsze zrozumienie procesów biznesowych wewnątrz firmy;
 • większą kontrolę i możliwość kształtowania optymalnych procesów;
 • poprawę komunikacji wewnątrz organizacji na skutek zbudowania workflow i optymalizacji procesów;
 • poprawę doświadczeń użytkowników systemów;
 • możliwość modyfikacji obecnych procesów bez ponoszenia dodatkowego ryzyka;
 • redukcję kosztów wdrażania dowolnego rozwiązania i wprowadzania zmian.

Nad wdrożeniem rozwiązania low-code powinno zastanowić się więc każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na optymalizacji pracy całej organizacji pod kątem procesów biznesowych, jak i skalowaniu organizacji dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Z kolei firmy, których model biznesowy opiera się już na procesowym zarządzaniu, z low-code będą mogły budować innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów od aplikacji mobilnych po budowę nowych usług dla klientów i wprowadzać je na rynek znacznie szybciej niż ich konkurenci.

Zobacz inne artykuły

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij

Co to jest platforma low-code i dlaczego warto ją wybrać?

20 stycznia 2024
shutterstock_435951994-min.jpg

Wdrożenie platformy low-code w ogromnym stopniu wspomaga firmę w procesie cyfryzacji, a tym samym przyczynia się do osiągniecia przez nią dojrzałości cyfrowej. Efektem tego jest usprawnienie zarządzania procesami i relacjami oraz wzmocnienie pozycji na rynku i uzyskanie przewagi nad konkurencją

arrow-long-right

Czym ryzykujesz, broniąc się przed elektronicznym obiegiem dokumentów?

12 grudnia 2023
Praca zdalna

Obieg dokumentów jest jednym z kluczowych procesów w każdym biznesie. Postępująca cyfryzacja sprawiła, że wiele firm zdecydowało o obraniu nowej strategii rozwoju opartej na szeroko pojętej digitalizacji. Jednym z przejawów zmiany podejścia jest fakt, że elektroniczna dokumentacja coraz częściej zastępuje papierową – dowiedz się, jakie są zalety elektronicznego obiegu dokumentów i dlaczego nie warto się przed nim bronić!

arrow-long-right

Jak przezwyciężyć opory pracowników przed wdrożeniem EOD w firmie?

02 listopada 2023
Jak przezwyciężyć opory pracowników przed wdrożeniem EOD w firmie_.webp

Zmiany budzą obawy nie tylko właścicieli firm, ale również pracowników. Tego typu reakcje są naturalne, niewielu osobom podoba się wizja wyrwania ich z dopracowanej w zakresie wykonywanych obowiązków rutyny. Nie inaczej jest w przypadku tak dużej zmiany, jak wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jak przezwyciężyć opory pracowników i sprawić, że wdrożenie EOD będzie odbierane pozytywnie również przez nich?