Spis treści

Praca zdalna a cyfrowa transformacja

Czym jest Paperless?

 

Praca zdalna a cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja oznacza wprowadzenie cyfrowej technologii w ramach wszystkich obszarów funkcjonowania firmy, proces ten powinna poprzedzać starannie dopracowana strategia. Następstwa tego typu zmian są bowiem ogromne i sprowadzają się do znacznych modyfikacji w zakresie zarówno procesów biznesowych, jak i kwestii organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Cyfryzacja okazała się nieocenionym wsparciem w zakresie rozpowszechnionego podczas pandemii koronawirusa modelu pracy, jakim jest praca zdalna.

To właśnie ten trudny czas i konieczność dystansu społecznego wymusiły znaczne przyspieszenie cyfrowej transformacji i doprowadziły do wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Wprowadzenie pracy zdalnej w firmie stanowiło w przypadku wielu podmiotów jedyną szansę na kontynuowanie działalności. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej rozwiązania tego typu były niedostępne – najczęściej występował jednak problem z ich integrowaniem, stanowiły one oddzielne, całkowicie rozproszone narzędzia. Obecnie dostępne są już rozwiązania na tyle dopracowane i kompleksowe, że praca zdalna z domu może odznaczać się taką samą efektywnością, co wykonywanie zadań w siedzibie firmy.

Czym jest Paperless?

Cyfrowe innowacje spopularyzowane przez pandemię COVID-19 opierają się m.in. na digitalizacji, która z kolei wpisuje się w trend paperless. Digitalizacja sprzyja bowiem eliminacji papierowych dokumentów na różnych etapach procesów biznesowych. Wdrożenie procesów paperless ma szereg korzyści, nie tylko jeśli chodzi o tryb zdalny pracy. Warto zwrócić uwagę szczególnie na wzrost efektywności firmy, osiągniętą dzięki szybszej realizacji kolejnych procesów. Ponadto wśród zalet tego podejścia można wymienić:

  • oszczędność kosztów – zarówno w ramach wydatków związanych z drukiem i dostarczaniem dokumentacji, jak i jej przechowywaniem i utylizacją,
  • oszczędność czasu – sprawny obieg dokumentów, przetwarzanie dokumentów niemal w czasie rzeczywistym,
  • lepszą ochronę dokumentów – dzięki autoryzowanemu dostępowi do dokumentacji, mają w nią wgląd wyłącznie osoby powołane. Ponadto w przypadku dobrych systemów, , istnieje również funkcjonalność udostępniania dokumentu czasowo dla danej osoby.
  • redukcję pomyłek – rozwiązania wpisujące się w podejście paperless minimalizują ryzyko popełnienia błędów, a w przypadku ich wystąpienia pozwalają na szybkie naniesienie poprawek,
  • podejście proekologiczne – ograniczenie zużycia papieru pozwala odciążyć środowisko naturalne,
  • zwiększenie kontroli nad kolejnymi etapami obiegu dokumentów dzięki historii zmian.

Jak widać, utrzymująca się popularność pracy zdalnej niejako wymusiła przyspieszenie transformacji cyfrowej w biznesie i wprowadzenie w wielu przedsiębiorstwach podejścia paperless. Warto jednak podkreślić, że firmy mogą osiągnąć wiele korzyści biznesowych dzięki cyfryzacji, a w efekcie zapewnić sobie znaczący rozwój, jak i skalowalność działań firmy

Zobacz inne artykuły

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij

Co to jest platforma low-code i dlaczego warto ją wybrać?

20 stycznia 2024
shutterstock_435951994-min.jpg

Wdrożenie platformy low-code w ogromnym stopniu wspomaga firmę w procesie cyfryzacji, a tym samym przyczynia się do osiągniecia przez nią dojrzałości cyfrowej. Efektem tego jest usprawnienie zarządzania procesami i relacjami oraz wzmocnienie pozycji na rynku i uzyskanie przewagi nad konkurencją

arrow-long-right

Czym ryzykujesz, broniąc się przed elektronicznym obiegiem dokumentów?

12 grudnia 2023
Praca zdalna

Obieg dokumentów jest jednym z kluczowych procesów w każdym biznesie. Postępująca cyfryzacja sprawiła, że wiele firm zdecydowało o obraniu nowej strategii rozwoju opartej na szeroko pojętej digitalizacji. Jednym z przejawów zmiany podejścia jest fakt, że elektroniczna dokumentacja coraz częściej zastępuje papierową – dowiedz się, jakie są zalety elektronicznego obiegu dokumentów i dlaczego nie warto się przed nim bronić!

arrow-long-right

Jak przezwyciężyć opory pracowników przed wdrożeniem EOD w firmie?

02 listopada 2023
Jak przezwyciężyć opory pracowników przed wdrożeniem EOD w firmie_.webp

Zmiany budzą obawy nie tylko właścicieli firm, ale również pracowników. Tego typu reakcje są naturalne, niewielu osobom podoba się wizja wyrwania ich z dopracowanej w zakresie wykonywanych obowiązków rutyny. Nie inaczej jest w przypadku tak dużej zmiany, jak wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jak przezwyciężyć opory pracowników i sprawić, że wdrożenie EOD będzie odbierane pozytywnie również przez nich?