Elektroniczny obieg dokumentów

Urząd Gminy w Czudcu

 

Czudec jest siedzibą Urzędu Gminy, a zarazem najgęściej zaludnioną gminą powiatu strzyżowskiego (województwo podkarpackie). Miejsce to leży wzdłuż rzeki Wisłok oraz charakteryzuje się malowniczymi widokami. Ponad 11 tysięcy mieszkańców polega na działalności urzędników w sprawach obywatelskich, ale również świadczy pomoc przedsiębiorcom oraz rolnikom.

elektroniczny obieg dokumentów dla UG w Czudcu

 

Zarys projektu

 

Urząd Gminy w Czudcu zlecił nam unowocześnienie działania instytucji. Miało to na celu skrócenie czasu obsługi interesantów, ale i optymalizacji przepływu dokumentów, pracowników oraz obsługi obywateli. Po zakończeniu projektu przeprowadziliśmy również szkolenie dla kilkunastu pracowników, tak aby mogli szybko rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków.

 

Realizacja oraz cele projektu

 

Platforma LOGITO została zaimplementowana, aby wesprzeć użytkowników w ich pracy, ale i skrócić czas oczekiwania obywateli do uzyskania informacji publicznej. Dzięki tym rozwiązaniom procesy w instytucji w dużej mierze zaczęły być realizowane na płaszczyźnie cyfrowej, w czasie o wiele krótszym niż dawniej.

 

  • Pisma przychodzące - moduł agreguje wszystkie dokumenty przychodzące do Urzędu Gminy.
  • Pisma wychodzące - moduł umożliwia gromadzenie i prowadzenie ewidencji wszystkich dokumentów wysłanych przez Urząd Gminy.
  • Pisma wewnętrzne – dzięki implementacji tego komponentu, istnieje możliwość agregacji pism przesyłanych pomiędzy działami Urzędu Gminy.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij