Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Strona główna › O nas ›

Metodologia pracy

Przygotowując projekty opieramy się m.in. na modelach Scrum, Prince 2, IPMA oraz formie pracy w cyklu AGILE. Metodyka Scrum charakteryzuje się tym, że poszczególne zadania wykonywane sa w 1-2 tygodniowych okresach czasu zwanych sprintami. Takie rozwiązanie pozwala klientowi na bieżąco monitorować efekty naszej pracy. A o sprawne wykonanie zadań przez nasze zespoły projektowe dbają certyfikowani scrum masterzy, team leaderzy oraz opiekunowie klientów.

Etap ustaleń – precyzowane są potrzeby i oczekiwania klienta. Następuje ich konfrontacja z ograniczeniami technologicznymi.

Stworzenie zespołu, który realizował będzie projekt zgodnie z ustaleniami. Na ich czele stoi team leader, scrum master i opiekun klienta.

Kick off projektu – osoby odpowiedzialne za projekt w porozumieniu z klientem dzielą projekt na poszczególne zadania do wykonania. Ustalone zostają terminy ich realizacji oraz uruchomione środowisko testowe.

Realizacja projektu – w miarę realizacji poszczególnych zadań są one na bieżąco omawiane z klientem oraz w zespole projektowym, poddawane testom, a pojawiające się błędy korygowane.

Zakończenie projektu – po wykonaniu wszystkich zadań w projekcie, ponownie wykonywane są wszystkie scenariusze testowe, a wyniki wysyłane są do klienta. Po jego uwagach i wprowadzeniu zmian następuje podpisanie protokołu odbioru.

Utrzymanie projektu – przez okres 12 miesięcy od zakończenia projektu, czyli daty podpisania protokołu odbioru, nasza firma obejmuje opiekę gwarancyjną nad wdrożonym systemem. Istnieje również możliwość dodatkowych usług serwisowych, konsultingu i dalszej rozbudowy systemu. 

 

Analiza

Klient zainteresowany przygotowaniem projektu przedstawia nam swoje potrzeby. Podczas przeprowadzonej rozmowy zawsze istotne są dla nas szczegółowe informacje na temat używanych w firmie systemów i programów do obsługi procesów. W trakcie tych rozmów poznajemy także ograniczenia technologiczne, które wymagają zmian lub uwzględnienia w procesie realizacji projektu. Oczywiście nie musimy spotykać się z klientem twarzą w twarz by przeprowadzić analizę i omówić wszystkie szczegóły. Równie dobra jest forma telekonferencji lub sesja Q&A. Istotnym na tym etapie jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Etap analizy przedwdrożeniowej kończy ustalenie harmonogramu dalszych prac.

 

Jak tworzymy projekty?

Kick-off projektu

Po utworzeniu zespołu projektowego team leader oraz opiekun klienta dzielą projekt na mniejsze zadania. Każde z nich jest szczegółowo rozpisane zarówno pod kątem wytycznych wdrożeniowych jak i oczekiwanych efektów. Jednocześnie uruchomiona zostaje wersja testowa projektowanego systemu, która pozwala na bieżącą weryfikację wyników prac.

Realizacja

Sukcesywnie, w miarę wykonania kolejnych zadań odbywa się dłuższe spotkanie z klientem w formie telekonferencji. W jej trakcie następuje podsumowanie dotychczasowych prac oraz dokładne zaplanowanie kolejnych nowych zadań. Zespół odpowiedzialny za projekt regularnie spotyka się w celu omówienia postępów prac lub pojawiających się trudności. Po zakończeniu poszczególnych zadań następuje weryfikacja wykonanej pracy. Raport z testów przesyłany jest do klienta.

Zakończenie projektu

Po wykonaniu wszystkich zadań ponownie wykonywane są scenariusze testowe, które zostały ustalone na etapie analizy, a ich wyniki wysyłane są do klienta. Po aktualizacji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek system zostaje przeniesiony na środowisko produkcyjne.

 

Konsulting

W ramach gwarancji usuwamy wszelkie pojawiające się nieprawidłowości  w funkcjonowaniu wdrożonego systemu przez okres 12 miesięcy. Istnieje również możliwość rozszerzenia tej podstawowej ochrony poprzez podpisanie umowy serwisowej.

Zapewnia ona:

  • Wsparcie opiekuna – pracownika, do którego można zgłaszać wszystkie problemy
  • Konsulting ze strony naszej firmy dotyczący problemów lub funkcjonowania aplikacji
  • Szybką obsługę zgłoszonych problemów technicznych
  • Zaoferowanie korzystniejszej stawki godzinowej za prace dodatkowe

 

Projektowanie funkcjonalne

Projekt funkcjonalny to wizualizacja – propozycja w jaki sposób ma funkcjonować projektowany system. Ułatwia dokładne określenie działania systemu już na etapie projektowania, przygotowanie rzetelnej wyceny, oszacowanie czasu potrzebnego na stworzenie aplikacji oraz eliminację wielu błędów przy tworzeniu projektu.

Projekt funkcjonalny obejmuje zaprojektowanie wszelkich interakcji, ścieżek workflow oraz zapewnia uwzględnienie wewnętrznych procedur w firmie. Ważnym jest również wymiar estetyczny i kwestia intuicyjności systemu, które przekładają się na późniejsze szybkie i bezproblemowe korzystanie z wdrożonego systemu.

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: