Wsparcie

Dostarczenie dedykowanego rozwiązania jest naszym priorytetem i gwarantuje skuteczność Twoich działań biznesowych.
Dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo – od analizy, specyfiki biznesowej, poprzez wdrożenie i stabilizację projektu.

 

Będziemy wspierać Twoje działania kompleksowo

 

Już od pierwszej rozmowy z naszym przedstawicielem poczujesz, że będziemy kompleksowo wspierać Twoje działania. Każdy z naszych Klientów ma swoją własną historię, która ukształtowała jego oczekiwania oraz potrzeby wobec dostawców. Bierzemy to pod uwagę, dlatego skupiamy się na konkretach po to, aby Twoje potrzeby zostały spełnione na każdym etapie współpracy. Możesz skorzystać z następujących usług:

 

Przed rozpoczęciem projektu:

 • Spotkać się z nami, by omówić Twoje potrzeby i określić możliwe rozwiązania
 • Przetestować 

Na etapie rozpoczęcia współpracy:

 • Przeprowadzimy dla Ciebie analizę przedwdrożeniową
 • Przygotujemy specyfikację biznesową oraz funkcjonalną

Na etapie trwania projektu - wsparcie wdrożeniowe.

Cały czas masz kontakt z dedykowanym zespołem projektowym oraz wgląd w postęp prac. Wiemy, jak ważne jest to przedsięwzięcie dla Twojej firmy, dlatego konsultujemy się z Tobą i aktywnie doradzamy, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu. To również czas intensywnej pracy całego zespołu projektowego, aby spełnić Twoje oczekiwania i dostarczyć produkt dający konkretne korzyści dla firmy.

Po zakończeniu całego projektu oraz jego uruchomieniu możesz liczyć na dalsze wsparcie powdrożeniowe:

 • Utrzymanie projektu oraz dbanie o jego poprawne działanie w oparciu o umowę utrzymaniową SLA
 • Instalacja, konfiguracja oraz utrzymanie systemu na naszej infrastrukturze serwerowej (więcej na podstronie Hosting)
 • Powdrożeniowa obsługa klienta oraz wsparcie techniczne (dedykowany zespół projektowy)
 • Dalszy rozwój platformy (umowa rozwojowa lub zlecenie)
 • Pomoc w employer brandingu
 
Wsparcie wdrożeniowe

 

 

Najpierw... profesjonalne rozeznanie Twoich potrzeb biznesowych

 

 Analiza potrzeb klienta

Podczas tego etapu skupiamy się przede wszystkim na Twoich oczekiwaniach i wymaganiach względem systemu. Projektowane tego typu rozwiązania to kamień milowy, dlatego gdy podejmujemy te działania, stawiamy na dopasowanie platformy do Twojej organizacji.

Cenimy Twój czas. Dlatego w trakcie rozmów, poruszamy istotne tematy, które dadzą nam wgląd w działanie procesów w Twojej organizacji. Jeśli chcesz możesz przesłać nam własny formularz brief, RFI lub RFQ - dołączając je do formularza zapytania.

Podczas spotkania porozmawiamy z Tobą o:

 • obecnej sytuacji przedsiębiorstwa - używanych w firmie systemach oraz rozwiązaniach
 • zdiagnozowanych problemach, obszarach wymagających zmian oraz celach stawianych przed nowym systemem
 • identyfikujemy potrzebne funkcjonalności oraz omawiamy możliwe rozwiązania
 • obsłudze oraz optymalizacji procesów istotnych w Twojej branży
 • automatyzacji wymiany danych pomiędzy systemami wewnętrznymi
 • migracjach oraz źródłach pozyskiwania danych
 • dodatkowych usługach

 

Uzyskanie jak największej ilości informacji, pozwoli nam na przygotowanie propozycji rozwiązania oraz wstępnej oferty kosztowej wdrożenia systemu LOGITO.

W zależności od twoich preferencji możesz skontaktować się z nami:

 • telefonicznie,
 • mailowo, korzystając z formularza zapytania,
 • w formie wideokonferencji
 • osobiście w siedzibie Twojej firmy.

 

 Umów się na prezentację systemu LOGITO z naszymi ekspertami.

 

 

Wiemy jak… połączyć Twój biznes z IT

 

Długoletnia współpraca i zaufanie naszych klientów (np. Adamed, bądź Śnieżka) świadczy o naszym profesjonalizmie. Wiemy jak wykorzystać teoretyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, a nasz know-how jest podsycany nieustanną chęcią rozwoju. Ten element pomaga uwzględnić nie tylko wszelkie aspekty prowadzenia biznesu, ale z determinacją realizować skomplikowane i wymagające projekty.

 

Dlatego, aby z powodzeniem łączyć IT z biznesem oraz współpracować nad projektami:

Przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową - to usługa coraz bardziej popularna wśród naszych klientów. Jej celem jest bardzo szczegółowe określenie oraz rozplanowanie funkcjonalności oraz potrzeb. Analiza opiera się na zebraniu niezwykle dokładnych danych - można powiedzieć, że jest to wstęp do przygotowania planu projektu. Jeśli wyrazisz zgodę na kontynuację prac, wybieramy zespół oraz rozpoczynamy projekt.

Tworzymy szczegółową dokumentację - specyfikację oprogramowania. To efekt godzin pracy po obu stronach: naszych specjalistów oraz Klientów. To wieloetapowy proces, godziny spotkań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

 

Analiza przedwdrożeniowa

 

 

Poznaj swój zespół projektowy

 

Przed realizacją projektu, przypisujemy Ci dedykowanego opiekuna oraz zespół projektowy. Sekretem każdego dobrze zorganizowanego przedsięwzięcia jest zgrany i uważnie wyselekcjonowany team. Dlatego każdy dobierany jest pod kątem swoich umiejętności oraz kompetencji. Wiedza na temat modelowania procesów (BPM) oraz jego rzeczywistego zastosowania w biznesie, to nieodłączna cecha każdego członka zespołu.

 
Zespół projektowy
 

Zespół projektowy składa się z:

 • Kierownika projektów (tzw. Scrum mastera z certyfikatem IPMA),
 • analityka biznesowego,
 • grupy wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania,
 • ekspertów programowania o wysokich umiejętnościach analitycznych,
 • rzetelnych administratorów, którzy będą sprawować pieczę nad dostępnością platformy.

Twoją osobą kontaktową będzie Kierownik projektów. Będzie odpowiedzialny za czuwanie nad projektem oraz jego odpowiednią realizację. Posiada potwierdzone kompetencje od International Project Management Association (IPMA) w zakresie zarządzania projektami. Do pełnienia tej roli wybieramy osoby z wieloletnim doświadczeniem, które brały udział w projektach dla klientów z wielu branż, począwszy od prostych do skomplikowanych procesów.

Cały zespół tworzy oprogramowanie w technologii ASP.Net Core wykorzystywanych przez nas metodologii pracy.

 

W ramach realizacji przeprowadzamy również gamę testów po ukończeniu każdego etapu pracy. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie elementy działają ze sobą bez zastrzeżeń, spełniają założenia oraz wytyczne są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

 

 

Stabilizacja, utrzymanie projektu i opieka powdrożeniowa

 

 

Po uruchomieniu systemu dla użytkowników końcowych, następuje jeden z najważniejszych etapów projektów. Stabilizacja - testy UAT, testy bezpieczeństwa, testy wydajnościowe, testy QA. Mogą one wcześniej przygotować system na moment jego uruchomienia, jednak nigdy w pełni nie odzwierciedlą realnego zachowania tysięcy użytkowników w środowisku produkcyjnym, z których przynajmniej część, spróbuje użyć systemu w sposób "niestandardowy".

Aby zagwarantować sprawne działanie systemu w tym istotnym dla sukcesu projektu okresie, oferujemy trzy miesięczny okres stabilizacji w ramach którego:

 • zespół developerów pracujących przy projekcie, którzy najlepiej znają projekt, nadal jest utrzymywany w gotowości, aby w jak najkrótszym czasie obsługiwać napływające zgłoszenia oraz naprawiać wyłapane niepożądane zachowania systemu,
 • regularnie sprawdzamy errorlogi i usuwamy powstałe błędy lub dodajemy obsługę pojawiających się wyjątków,
 • monitorujemy wydajność systemu i dokonujemy niezbędnych optymalizacji,
 • stanowimy wsparcie dla administratorów systemu ze strony Zamawiającego – udzielamy informacji na temat działania systemu, wyjaśniamy napotkane wyjątki w jego obsłudze, sugerujemy sposób rozwiązania zaistniałych problemów,
 • czas reakcji / naprawy błędów w okresie stabilizacji są takie same jak dla umowy SLA podpisanej dla wsparcia po zakończeniu okresu stabilizacji*
 Opieka powdrożeniowa

* dotyczy sytuacji, gdy podpisana jest umowa SLA po zakończeniu okresu stabilizacji, w przeciwnym przypadku czas rekcji / naprawy błędów powinny zostać ustalone tylko dla okresu stabilizacji.

Po okresie stabilizacji, przez okres 12 miesięcy nadal będziemy opiekować się Twoim projektem w ramach gwarancji. Gwarancja działania zaprojektowanego systemu zapewnia usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu wdrożonego przez nas rozwiązania.

Po tym czasie, masz możliwość pozostania przy podstawowym pakiecie ochrony oprogramowania lub rozszerzenia pakietu podstawowej ochrony przez podpisanie z nami umowy serwisowej.

Wybór opcji rozszerzonej gwarantuje Ci:

 • dedykowanego opiekuna do kontaktu oraz zgłaszania wszelkich programów w działaniu aplikacji,
 • pierwszeństwo w obsłudze problemów technicznych,
 • możliwość zlecania prac dodatkowych po atrakcyjnej stawce godzinowej,
 • konsultacje w zakresie dalszego rozwoju aplikacji.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij