Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

Strona główna › Platforma LOGITO ›

Integracja aplikacji

Obecnie praktycznie każda organizacja korzysta z więcej niż jednego systemu informatycznego. Dostęp do nich mają tylko wybrane osoby, natomiast niektóre informacje w nich przechowywane mogą być bardzo pomocne szerszemu gronu pracowników oraz mogą wpływać na procesy biznesowe realizowane w innych systemach.

Bardzo często integracji dokonuje się w dwóch rodzajach systemów internetowych, są to:

 • Systemy e-commerce
 • Portale korporacyjne (intranety)
 • Rozbudowane serwisy informacyjne

Prawidłowo przeprowadzona integracja to nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi. Bardzo ważna jest wcześniej przeprowadzona analiza, której cel stanowi rozpoznanie potrzeb klienta oraz określenie oczekiwanych efektów integracji. Następnie tworzone są odpowiednie komponenty niezbędne do połączenia wybranych środowisk oraz, w zależności od potrzeb, powstaje aplikacja realizująca określone funkcje, w której dostępne są dane pochodzące z różnych systemów.

Potrzeb integracji systemów może być wiele, poniżej zostały wymienione najczęściej spotykane:

 • wymiana danych między kilkoma systemami
 • realizacja wybranych funkcji jednego z systemów w innej aplikacji
 • stworzenie nowego rozwiązania, którego źródłem danych będą m.in. bazy danych innych systemów
 • przetwarzanie danych z wielu źródeł
 • konsolidacja rozwiązań funkcjonalnych w jednym środowisku (aplikacji)

Najczęściej integracja polega na pobieraniu oraz przetwarzaniu danych z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji. Natomiast wynikiem integracji jest zapewnienie dla pracowników do zdalnego narzędzia wspomagającego ich codzienną pracę. W nim mają dostęp do funkcji oraz przetworzonych danych, które są niezbędne do realizacji powierzonych im zadań.

Projektując oraz wdrażając nasze rozwiązania integrowaliśmy się między innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subject GT, Promis.

 

Jak przebiega proces integracji?

Proces integracji można opisać skrótowo w kilku podstawowych punktach:

 • Określenie oczekiwań klienta jest jednym z ważniejszych etapów pracy. Następuje w nim rozpoznanie oczekiwań klienta w stosunku do integracji, analiza systemów z jakich korzysta klient i które mają zostać zintegrowane. Badane są szczegóły techniczne, architektura systemu oraz możliwości przeprowadzenia integracji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba przeprowadzany jest bezpośredni kontakt z producentem oprogramowania.
   
 • Projektowanie rozwiązania informatycznego przez zespół projektowy - wraz ze specjalistą ds. integracji - projektuje system na bazie wcześniejszych ustaleń. Dokument opisujący nowe rozwiązanie trafia do akceptacji klienta. Na tym etapie wprowadzane są wszelkie ewentualne uwagi do systemu.
   
 • Implementacja systemu po akceptacji projektu aplikacji i planowanych zasad jej działania następuje techniczne wykonanie danego rozwiązania oraz wdrożenie go w środowisku testowym.
   
 • Testowanie aplikacji przez działu testujący.Następnie jest ona przekazywana klientowi do przeprowadzenia testów. Po ich pomyślnym przejściu, system wdrażany jest na serwerze produkcyjnym klienta.
   
 • Rozwój i konserwacja jest procesem ciągłym prowadzonym po wdrożeniu. Klient nie zostaje pozostawiony sam sobie z uruchomionym dla niego systemem. W ramach wdrożenia oferowana jest usługa gwarancyjna oraz pogwarancyjna opieka nad systemem. W ramach tych prac wykonywane są również wszelkie prace związane z dalszym rozwojem systemu.
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: