Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

Strona główna › Platforma LOGITO › Moduły ›

Zarządzanie projektami

Moduł umożliwiający planowanie wszystkich działań związanych z projektem oraz pełną kontrolę jego realizacji.

Wybrane funkcje

  • Definiowanie zadań projektowych
  • Kalendarz realizacji
  • Harmonogram prac
  • Budżetowanie projektu
  • Raportowanie stanu realizacji oraz jego efektów końcowych

Rozdzielaj zadania

Każdy projekt wymaga zaangażowania określonej grupy osób, z których każda zajmuje się odrębnymi pracami. Konieczne jest odpowiednie rozdzielenie tych zadań. Nasza aplikacja umożliwi w prosty sposób definiowanie zadań dla każdej osoby biorącej udział w projekcie. Za pomocą modułu Zarządzania projektami możesz wyznaczać nie tylko zakres tych zadań, ale także czas ich wykonania. W ten sposób będziesz mieć pod kontrolą
przebieg realizacji projektu. Ponadto, w przypadku opóźnień w wykonywaniu zadań przez poszczególne osoby, uzyskasz od systemu informację o pojawieniu się zagrożenia nieterminowej realizacji projektu.

Kontroluj koszty

Realizacja projektu wiąże się z określonym budżetem zaplanowanym na ten cel. Bardzo ważne jest monitorowanie wszystkich kosztów dla zachowania rentowności projektu. W module Zarządzanie projektami możesz przypisać do wszystkich zaangażowanych zasobów parametr określający ich koszt (np. w ujęciu ceny za roboczogodzinę). System wskaże ewentualne różnice między kosztami planowanymi a rzeczywistymi. W ten sposób będziesz mieć kontrolę nad kosztami projektu.

Kontroluj stadium osiągnięcia założonych celów projektu

Projekt to plan działań zmierzający do osiągnięcia konkretnego celu. Nie byłoby bowiem projektu, gdyby nie chodziło o dojście do założonego efektu (produktu, rezultatów itp.). Dlatego kontrola realizacji poszczególnych działań projektowych jest tożsama z kontrolą etapu, na jakim znajduje się osiągnięcie tego efektu. Jest oczywiste, że realizacja projektu narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia. Niezbędne jest podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. Dzięki naszej aplikacji, uzyskasz profesjonalne narzędzie, które umożliwi Ci kontrolę nad stopniem realizacji założonych celów projektu. Będziesz mógł monitorować wszelkie zagrożenia i już na wczesnym etapie podejmować działania naprawcze. Kalendarz realizacji pozwoli Ci zdefiniować wszystkie ważne daty związane z projektem, a także w określonym przez Ciebie terminie przypomni o zbliżającym się zakończeniu danego etapu. Co więcej, wskaże ewentualne nieprawidłowości w stadium osiągnięcia celów projektu, jakie zaplanowano na dany etap.

 

Zarządzanie projektami

Rys. Dzięki integracji z wewnętrznymi systemami organizacji zarządzanie projektami jest znacznie sprawniejsze.

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: