Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Chcąc zapewnić pracownikom komfortową i bezpieczną podróż czy profesjonalną organizację spotkania z klientem, pracodawca przeznacza na ten cel określone środki finansowe. Często daje także do dyspozycji zasoby takie jak np. samochód firmowy, których eksploatacja także generuje koszty. W cyklu całego roku kwoty te stanowią często znaczne sumy.

Moduł systemu Logito do rozliczeń tego typu wydatków to narzędzie, które w przejrzysty sposób prezentuje wszelkie koszty pracownicze. Pozwala je kategoryzować, opisywać, kontrolować, analizować i dzięki temu – lepiej planować dostępność zasobów finansowych w przyszłości.

 

Najważniejsze funkcje

  • Elektroniczna rejestracja wydatków
  • Obieg akceptacji wydatków na podstawie zdefiniowanych ścieżek
  • Automatyczna akceptacja wydatków spełniających z góry określone warunki
  • Generowanie raportów według różnych kryteriów
     

Najważniejsze korzyści

  • Skuteczne wsparcie przy rozliczeniu wydatków ponoszonych przez pracowników podczas wyjazdów służbowych i spotkań z klientami
  • Szybsze rozlicznie pracowników
  • Wsparcie w spójnym zarządzaniu wydatkami firmy
  • Możliwość wglądu do raportu podsumowującego wyjazdy pracowników
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: