Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Zamówienia wewnętrzne są rzeczą naturalną pośród firm oraz instytucji wielooddziałowych i wielowydziałowych. W ich przypadku poszczególne jednostki organizacyjne mają własną specjalizację, zadania i procedury. Inny zakres obowiązków ma dział marketingu, inaczej pracują graficy, a jeszcze czymś innym zajmuje się produkcja. Jednak do realizacji wielu projektów potrzebują wzajemnej współpracy.

System zamówień wewnętrznych to nic innego jak zgłaszanie między działami pewnych zadań czy zapotrzebowania,  koniecznych do wykonania całego zlecenia, którego podjęła się firma. Ten sposób działania pozwala usystematyzować i usprawnić pracę organizacji, a także ułatwia rozliczanie poszczególnych jednostek z wykonanej pracy.

 

Najważniejsze funkcje

 • Realizacja wszystkich etapów zamówienia wewnętrznego (telefony firmowe dla pracowników, upominki dla klientów itp.)
 • Rejestracja dowolnych produktów na magazynie firmowym z możliwością opisu według wielu kryteriów
 • Dostęp do szczegółów zamówienia z możliwością nadania różnego stopnia uprawnień pracownikom ze względu na zajmowane stanowisko
 • Integracja rozwiązania z modułem zamówień oraz wyszukiwarką
   

Najważniejsze korzyści

 • Porządek w dokumentacji  dzięki elektronicznej ewidencji  wszystkich produktów w magazynie
 • Możliwość ewidencji i opisu materiałów według różnych parametrów
 • Wgląd do aktualnych stanów bazy materiałowej w firmie
 • Łatwiejsza kontrola kosztów generowanych przez poszczególnych pracowników
 • Pomoc w określeniu zależności między kosztami, a ich efektami dla firmy
 • Dostęp do informacji na temat działań osób odpowiedzialnych za obsługę magazynu
 • Możliwość odnalezienia konkretnego produktu lub grup produktów według wybranych kategorii 
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: