Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Rozliczanie rzeczywistego czasu pracy zatrudnionych osób, bez względu na charakter zawartej z nimi umowy i weryfikacja ich efektywność, zawsze były wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z pomocą przychodzi tutaj LOGITO, które oddaje do użytku elektroniczne grafiki i możliwość zdalnego harmonogramowania prac.

W ten sposób uprawnione osoby mają stały wgląd we wszystkie zadania wykonywane przez zatrudnione osoby. Mogą w razie potrzeby reagować na pojawiające się nieprawidłowości, a także modyfikować, dodawać lub usuwać wykonywane zadania. Jednocześnie system zbiera wszystkie informacje dotyczące regulaminowego czasu pracy oraz nadgodzin, pozwalając przyspieszyć rozliczanie wynagrodzeń.

 

Najważniejsze funkcje

 • Ewidencja czasu pracy pracowników
 • Możliwość przypisania dokładnej ilości godzin do poszczególnych zadań i projektów wykonanych każdego dnia roboczego
 • Ewidencja godzin nadliczbowych
 • Możliwość przeglądów grafiku prac poszczególnych pracowników i kierowników działów firmy
 • Dostęp do wyszukiwarki z możliwością odnalezienia informacji na temat czasu pracy pracowników w konkretnym dniu i miesiącu
 • Alerty przypominające o nieuzupełnieniu grafiku pracy oraz przekroczeniu czasu na wykonanie konkretnego zadania lub projektu (po zalogowaniu do intranetu firmowego, na maila, sms)
 • Integracja rozwiązania z modułem intranetu, delegacji, rozliczeń, urlopów pracowniczych, planowaniem i kontrolą budżetu (projektów)
   

Najważniejsze korzyści

 • Praktyczne narzędzie pomocne w mierzeniu wydajności pracowników oraz identyfikacji problematycznych zadań
 • Sprawne i przejrzyste porównanie kosztów planowanych w porównaniu z rzeczywistymi kosztami
 • Pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu strategii korporacyjnej firmy
 • Pomoc w eliminacji nierentownych projektów
 • Wsparcie księgowości w rozliczaniu czasu pracy pracowników
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: