Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Delegacje są codziennością dla pracowników wielu firm. Wyjazdy na spotkania z klientami, w celu nadzorowania projektów, na konferencje, szkolenia czy w jakichkolwiek innych celach związanych z wykonywaną pracą.

Oczywiście pojawiają się nagłe wydarzenia, ale czasem zaskoczyć potrafią nawet te od dawna zaplanowane. W natłoku codziennych zajęć naturalne jest to, że można po prostu o nich zapomnieć. Ogólnodostępny kalendarz pozwala uporządkować i usystematyzować wszystkie terminy i usprawnić pracę całej organizacji.

 

Najważniejsze funkcje

 • Wypełnianie wniosku delegacji
 • Określenie typu podróży służbowej (krajowa, zagraniczna), czasu trwania, celu, środka lokomocji, kwoty zaliczki
 • Przekazanie wniosku delegacji do akceptacji
 • Możliwość ustanowienia zastępstwa za osobę delegowaną (osoba zastępująca otrzymuje informację mailem)
 • Dostęp do terminarza podroży służbowych pracowników oraz wgląd w historię każdej z nich
 • Integracja z bieżącą tabelą kursów walut, wykazem kosztów pobytu w poszczególnych krajach, wysokością diet, kosztów paliwa z podziałem na samochody firmowe, podziałem kosztów z wyszczególnieniem ich na osobę w przypadku wyjazdu grupowego
 • Integracja z modułem intranetu, kalendarza, rezerwacją zasobów, zarządzaniem flotą samochodów firmowych, rozliczeniami pracowniczymi i harmonogramem prac
 • Możliwość wydrukowania wniosków delegacyjnych
 • Możliwość generowania raportów dotyczących podróży służbowych z podziałem na poszczególne kategorie z możliwością importowania ich do arkusza kalkulacyjnego
   

Najważniejsze korzyści

 • Optymalizacja działań związanych z obsługą delegacji dla osób będących często w podróżach służbowych
 • Brak kosztów druku formularzy delegacyjnych
 • Oszczędność czasu na wypełnianie wniosków oraz niepotrzebną komunikację z przełożonymi
 • Skrócenie czasu pracy na obsługę administracyjną dotyczącą rozliczenia delegacji
 • Automatyczny podział kosztów z podziałem na poszczególne MPK (miejsca powstawania kosztów)
 • Wgląd do terminarza delegacji pozwala innym pracownikom na planowanie podróży służbowych i szkoleń np. ze względu na cykl pracy firmy oraz dostępność samochodów służbowych
 • Ułatwienie managerom procesu monitorowania  podróży służbowych pracowników, kosztów delegacji w kontekście rozwoju kompetencji poszczególnych osób oraz generowanych zysków
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: