System elektronicznego obiegu dokumentów

Zakład Rolniczo – Przemysłowy FARMUTIL HS SA

 


Lider w branży utylizacyjnej w Polsce z ponad 40-letnim doświadczeniem. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat firma niezwykle rozwinęła się pod kątem liczby pracowników, jak również nowoczesnych technologii. Obecnie zatrudnia ponad 800 osób i posiada zakłady utylizacyjne zlokalizowane w różnych częściach Polski.
System elektronicznego obiegu dokumentów dla farmutil

 

Zarys projektu

 

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Logito pozwolił FARMUTIL HS na standaryzację i optymalizację przepływu informacji w firmie. Dotychczas Klient nie korzystał z tego typu narzędzi. Proces obiegu dokumentów w firmie odbywał się w sposób tradycyjny. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla zostało poprzedzone wnikliwą analizą obejmującą specyfikę firmy. Na jej podstawie zostały zdefiniowane potrzeby oraz cele, jakie organizacja chce osiągnąć. Analiza przedwdrożeniowa obejmowała również sporządzenie dokumentacji technicznej, kosztorysu oraz harmonogramu prac.

 

 

Realizacja oraz cele projektu

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów to zestaw zintegrowanych ze sobą modułów, aczkolwiek działających od siebie niezależnie. W ramach systemu wdrożono następujące rozwiązania:

Nowy system pozwala ponadto na obsługę wniosków urlopowych oraz archiwizację dokumentów.

Zlecenie obejmowało integrację platformy Logito z ERP Impuls BPSC.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij