Zarządzanie produkcją

 
Rozliczaj produkcję bez dodatkowych kosztów i strat. LOGITO MES dla Twojej organizacji.

 

Osiągaj swoje cele produkcyjne bez przeszkód

 

Celem sektora przemysłowego jest osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika OEE, co wiąże się z jednoczesną redukcją kosztów przy stałym zwiększaniu zysków z produkcji.

Na ten sukces składa się wiele czynności realizowanych w spójności ze sobą, analiza danych w czasie rzeczywistym, ale i podejmowanie trafnych oraz szybkich decyzji ad hoc.

Aby przestać dryfować na krawędzi opłacalności produkcji, polecamy nasze autorskie rozwiązanie LOGITO moduł Zarządzania produkcją.

Opiera się na systemie realizacji produkcji MES oraz zawiera istotne z perspektywy produkcji funkcjonalności. Wspiera wszystkie osoby zaangażowane w proces produkcyjny – od szeregowych pracowników, poprzez planistów, aż po kadrę zarządzającą. Moduł Zarządzanie produkcją zawsze dostosowujemy do potrzeb i specyfiki Twojej branży, oraz specyfiki polskiego rynku produkcyjnego.

program do zarządzania produkcją

 

 

Wydajne i opłacalne cykle produkcyjne w zasięgu ręki

 

 

 system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
Skutecznie zarządzaj procesem produkcji MPS według standardów APICS.

Zaplanuj etapy cyklu produkcyjnego, twórz harmonogramy cyklów produkcyjnych uwzględniając ważne czynniki, jak MRP oraz RCCP.

 nowoczesne zarządzanie produkcją
Twórz harmonogramy i cele, ustalaj terminy dla cyklów produkcyjnych.

Monitoruj realizację głównego harmonogramu. Prowadź ewidencję kosztów jednostkowych w formie cyfrowej.

 oprogramowanie do zarządzania produkcją
Wykorzystaj systemy wspierające zarządzanie produkcją.

Postaw na popularne integracje z ERP, APS, CMMS, CRM, ale i platformami, które wykorzystujesz u siebie w firmie.

 

 zarządzanie produkcją i usługami
Przeprowadzaj analizę zasobów, potrzeb materiałowych i wydajności parku maszynowego.

Monitoruj alokację wszystkich dostępnych zasobów oraz ruch produkcyjny.

 system zarządzania produkcją
Konsoliduj dane dzięki generatorowi raportów.

Analizuj nawet do 50 Wskaźników Efektywnej Produkcji, by optymalizować procesy produkcyjne.

 

zarządzanie produkcją
Podejmuj trafne decyzje ad hoc, planuj przyszłe strategie rozwoju organizacji i optymalizuj swoje działania.

Uzyskaj wysokiej jakości produkty przy krótszych terminach realizacji, niższych kosztach produkcji i przy takiej samej ilości dostępnych zasobów.

 

 

Najważniejsze funkcje

 

 system do zarządzania produkcją
 
 • Automatyzacja planowania poszczególnych etapów cyklu produkcyjnego np. układanie harmonogramu
 • Pozyskiwanie danych z systemu ERP, APS (system planowania i harmonogramowania prac) oraz CMMS (system utrzymania ruchu)
 • Rejestracja kosztów jednostkowych potrzebnych do wytworzenia poszczególnych produktów
 • Możliwość obliczania na bieżąco do informacji na temat wydajności procesów
 • Informacja na temat dostępności parku maszynowego
 • Monitoring procesu produkcyjnego
 • Analiza kluczowych zasobów RCCP podczas produkcji,

 

 

Pozostałe funkcje

 

 • Informacja na temat rzeczywistego czasu pracy oraz wydajności maszyn i ludzi,
 • Zestawienie wykorzystanych zasobów w czasie rzeczywistym z ich dostępnością,
 • Analiza zużycia materiałowego,
 • Wyższy wskaźnik OEE – lepszego wykorzystania zasobów oraz możliwości produkcyjnych firmy,
 • Wzrost jakości produktów dzięki mechanizmowi zarządzania jakością
 • Narzędzie dla planistów do zarządzania zleceniami produkcyjnymi (parametry oraz terminy),
 • Określenia statusów dla zleceń produkcyjnych,
 • Tworzenie gotowej dokumentacji zużycia materiałowego dla zleceń,
 • Generator raportów dla wskaźników WEP (np. OEE dla wykorzystania zasobów).

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij

Klienci o nas

Prosze utworzyć slider, a nast�pnie powiązać go z widgetem ×