Spis treści

Czym jest ESG i jakie ma znaczenie dla firm?

Elektroniczny obieg dokumentów a ESG

ESG z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

 

Czym jest ESG i jakie ma znaczenie dla firm?

Wyjaśnienie tego, czym jest ESG, warto rozpocząć od omówienia innego skrótu – mianowicie koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility). Koncepcja ta w dosłownym tłumaczeniu oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu i polega na tym, by działalność firm uwzględniała jednocześnie m.in. interesy społeczne, czy kwestie związane ze środowiskiem naturalnym i przyczyniała się tym samym do osiągania zrównoważonego rozwoju. Podstawowe założenie sprowadza się więc do przekonania, że firmy obok dbania o własne interesy ekonomiczne, powinny zapewniać pewne korzyści poszczególnym ekosystemom, a także społeczeństwu.

ESG.jpg [84.67 KB]

 

Jeżeli chodzi o skrót ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), to w przełożeniu na język polski oznacza on: środowisko naturalne, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Te trzy aspekty składają się na czynniki pozafinansowe, na podstawie których dana firma jest oceniana m.in. przez klientów, kontrahentów, banki, a także inwestorów. Jednak, czy ESG ma rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie firmy? Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że od 2024 roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób oraz duże grupy kapitałowe będą miały obowiązek raportowania działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju i ujmowania wspomnianych czynników. Nie ominie to również firm klasyfikowanych jako mały i średnie, choć w ich przypadku taki obowiązek powstanie nieco później - w 2026 roku.

Elektroniczny obieg dokumentów a ESG

Elektroniczny obieg dokumentów oznacza zastąpienie tradycyjnych dokumentów w papierowej formie ich zdigitalizowanymi odpowiednikami. Odpowiedni system nie tylko umożliwia tę zmianę, ale pomaga w każdym aspekcie zarządzania dokumentacją – od tworzenia po archiwizację oraz dystrybucję. Rozwiązanie sprawdza się w różnych przedsiębiorstwach bez względu na ich strukturę, wielkość, czy profil działalności. EOD pozwala na zwiększenie efektywności kluczowych procesów, dzięki ich automatyzacji, co przekłada się m.in. na większą wydajność pracy, oszczędność czasu i kosztów. Wiedząc już, jakie znaczenie mają oba terminy, warto dowiedzieć się również, jaka jest rola EOD w ESG.

Natomiast więcej szczegółów o samym systemie obiegu dokumentów znajduje się na naszej stronie. EOD oferuje ogrom możliwości, warto sprawdzić je wszystkie, aby odpowiednio dopasować do charakterystyki branży, czy metodyki stosowanej w Twojej firmie.

ESG z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Biorąc pod uwagę fakt, że model raportowania w oparciu o ESG niebawem stanie się obowiązkowy, warto spojrzeć na własny biznes przez pryzmat tych czynników. Już teraz odgrywają one sporą rolę i coraz więcej firm wprowadza wspomniany sposób raportowania dobrowolnie. Analizy gospodarcze na świecie wskazują, że ESG ma realny wpływ na decyzje biznesowe, a działanie zgodnie z nimi zwiększa wiarygodność w oczach inwestorów. Jednak, jakie znaczenie może mieć cyfrowy obieg dokumentów w ESG?

Elektroniczny obieg dokumentów w raportowaniu ESG może odegrać ważną rolę, m.in. dlatego, że stanowi on trzon rozwiązań paperless. W związku z tym EOD to narzędzie idealnie wpisujące się w nowoczesne technologie, a także w kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki cyfryzacji kolejnych procesów w firmie możliwe jest uzyskanie pozytywnej oceny jej działalności w obszarze ESG. Podsumowując – rola, jaką odgrywa elektroniczny obieg dokumentów w ESG, jest ogromna i nie pozostawia wątpliwości. Warto poważnie pomyśleć o wdrożeniu EOD nie tylko ze względu na jego liczne funkcjonalności i osiągnięcie korzyści ekonomicznych, ale również w celu skutecznej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Zobacz inne artykuły

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij