Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Strona główna › Rozwiązania ›

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Obieg wniosków urlopowych

Informacja na temat osób przebywających na urlopach, obsługa formalności, sprawne przygotowanie zastępstw bez wykorzystania papierowej dokumentacji.

więcej

Rozliczanie delegacji

Ułatwienie pracownikom planowania wyjazdów w podróże służbowe i na szkolenia oraz analizę kosztów z nimi związanych.

więcej

Intranet

Wewnętrzny system informacyjny to niezwykle przydatne rozwiązanie w firmie. Poprawia komunikację wewnętrzną oraz ma wiele innych zalet.

więcej

Platforma e-learningowa

Materiały dydaktyczne, multimedialne szkolenia, testy i egzaminy udostępniane za pośrednictwem platformy internetowej. Bardzo atrakcyjna i efektywna metoda edukacji.

więcej

Planowanie i zarządzanie szkoleniami

Precyzyjne określenie predyspozycji i umiejętności zatrudnianych osób, pozwala przydzielać je do odpowiednich zadań. W ten sposób rośnie zarówno efektywność pracy jak i zadowolenie pracowników.

więcej

Obsługa badań pracowniczych, BHP

Rozwiązanie pozwalające na obsługę badań pracowniczych i szkoleń BHP. Przygotowanie dokumentacji, terminarz badań czy dostęp do kursów on-line to tylko wybrane funkcje.

więcej

Teczki pracownicze

Wirtualna teczka każdego pracownika. Można za jej pośrednictwem zrealizować formalności kadrowe. A menadżerowie mają dostęp do aktualnych akt osobowych.

więcej

Zarządzanie nadgodzinami

Rozliczanie nadgodzin w sposób sprawny, jasny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa pracy.

więcej

Grafiki prac

Ewidencja wszystkich zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Rozwiązanie pozwala dzięki temu na rozliczanie ich rzeczywistego czasu pracy.

więcej

Wydatki pracownicze

Koszty podróży, noclegu, posiłków, spotkania z klientem, delegacje czy szkolenia. Praktyczne narzędzie do ich ewidencji i rozliczenia.

więcej

Baza wniosków pracowniczych (ankiety wewnętrzne)

Każdy z pracowników może w dowolnym momencie uzupełnić dokumenty i formularze ankiet oraz wysłać je do odpowiednich działów.

więcej

Obsługa procesów rekrutacyjnych

Umożliwia uporządkowanie napływających zgłoszeń kandydatów i dokonywanie ich wstępnej oraz finalnej selekcji. Zapewnia także jednoczesny dostęp do podań wszystkim uprawnionym osobom.

więcej

Karty obiegowe

W przypadku dużych lub wielowydziałowych firm system do obsługi kart obiegowych pomaga uporządkować formalności związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

więcej

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: