Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

Praca często wiąże się z ponoszeniem wydatków pracowniczych – koszty podróży, noclegu, posiłków, spotkania z klientem, delegacje czy szkolenia. Każde z nich trzeba wprowadzić do ewidencji i odpowiednio rozliczyć. A jeśli pracownik wydawał własne pieniądze, trzeba mu zwrócić koszty (na podstawie dostarczonych faktur, paragonów czy rachunków).

Wdrożenie zaawansowanego systemu pozwala swobodnie zarządzać rozliczaniem wydatków pracowniczych – rejestrować je, uzupełniać o rachunki, przygotowywać odpowiednie zestawienia. Dzięki temu wszystkie dokumenty są w jednym miejscu i nigdy nie zaginą. Tego typu narzędzia pozwalają także na stały monitoring i kontrolę ponoszonych przez firmę kosztów.

 

Najważniejsze funkcje

 • Elektroniczna rejestracja wydatków
 • Obieg akceptacji wydatków na podstawie zdefiniowanych ścieżek
 • Automatyczna akceptacja wydatków spełniających z góry określone warunki
 • Możliwość przyporządkowania wydatków m.in. ze względu na termin, typ kosztów, formę płatności walutę itp.
 • Możliwość dołączania plików: rachunków, faktur i in. z funkcją ich wydrukowania
 • Integracja rozwiązania z modułem delegacji, magazynem, obiegiem faktur, zarządzaniem flotą samochodów
 • Generowanie raportów wydatków według różnych kryteriów (okres czasu, typu płatności, rodzaju wydatku, poszczególnych pracowników i działów firmy, status wydatku)
   

Najważniejsze korzyści

 • Skuteczne wsparcie przy rozliczeniu wydatków ponoszonych przez pracowników podczas wyjazdów służbowych i spotkań z klientami
 • Szybsze rozlicznie pracowników
 • Wsparcie w spójnym zarządzaniu wydatkami firmy, analizie kosztów oraz przy planowaniu ich w przyszłych okresach rozliczeniowych, nowych projektach itp.
 • Możliwość wglądu do raportów podsumowujących wyjazdy pracowników
do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: