Intranet sieci sprzedaży

Cyfrowy Polsat

 


Jest polską spółką akcyjną, a zarazem piątym pod względem liczby abonentów w całej Europie operatorem telewizji satelitarnej. Ponadto jest wlaścicielem platformy Polsat Box.
intranet sieci sprzedaży dla Cyfrowy Polsat

Zarys projektu

 

W 2012 r. na zlecenie Cyfrowego Polsatu stworzyliśmy i wdrożyliśmy platformę intranetową wspomagającą sieć sprzedaży. Klient otrzymał narzędzie wspierające procesy sprzedażowe - we wdrożonym systemie zawarte były wszystkie dokumenty i informacje potrzebne pracownikom sieci sprzedaży w codziennej pracy.

Celem projektu było wdrożenie Intranetu, który usprawni przepływ informacji w sieci sprzedaży i między obszarami obsługi Klientów oraz będzie w pełni dostosowany do potrzeb i wymagań Cyfrowego Polsatu.

 

Realizacja oraz cele projektu

 

System stanowił bazę wiedzy firmowej, agregując w jednym miejscu wszystkie najważniejsze dla pracowników sieci informacje, m.in. dokumenty, wzory, opisy ofert, cenniki czy regulaminy. Funkcję informacyjną dopełniało narzędzie Newslettera, które umożliwiało rozesłanie najważniejszych powiadomień zarówno wszystkim, jak i wybranej grupie pracowników.

Jednym z modułów Intranetu jest dedykowany system Helpdesk, który powstał w oparciu o autorską platformę Logito, która zapewnia elastyczność i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Cyfrowego Polsatu.

Elektroniczny obieg dokumentów zwiększył efektywność przepływu informacji oraz usprawnił komunikację i procesy biznesowe w obszarze sprzedaży.

System wsparcia rozwiązywania wewnętrznych problemów Helpdesk pozwala na sprawną komunikację między działami firmy, a co za tym idzie - szybką obsługę zgłoszeń. Dzięki niemu każdy pracownik może również sprawdzić aktualny stan realizacji sprawy, zarówno z poziomu panelu, jak i za pomocą powiadomienia e-mail. Przy pomocy dynamicznych formularzy możliwe jest także konfigurowanie struktury zgłaszanych tematów, przypisywanie działów bądź osób odpowiedzialnych za dany temat. Dodatkowo pracownicy mają opcję tworzenia sekcji z rozwiązaniami najczęściej występujących problemów (z możliwością podziału tematycznego).

Ponadto w ramach Intranetu wdrożono system szkoleniowy. Jego głównym założeniem było stworzenie platformy, która umożliwi Klientowi realizację funkcji:

  • edukacyjnej - poprzez wykorzystanie kursów e-learningowych,
  • informacyjnej - za sprawą modułów typowych dla serwisów internetowych.

Ideo wdrożyło system szkoleniowy e-learning, który pozwala na kompleksowe przeprowadzanie szkoleń przez Internet. Z platformy korzystało ok. 4000 aktywnych użytkowników.

Moduł szkoleniowy został wyposażony w szereg funkcji, m.in. konta użytkowników, testy, lekcje, które usprawniają jego działanie. Na życzenie i zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta został zaimplementowany system raportowania.

Każdy z wyżej wymienionych modułów można dowolnie wykorzystywać i ustawiać według potrzeb, a poszczególne kategorie platformy są w pełni konfigurowalne.

Wszystkie moduły Intranetu zaimplementowanego w sieci sprzedaży zostały ze sobą zsynchronizowane. Użytkownik z poziomu jednego panelu ma dostęp do wszystkich modułów systemu.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij