LOGITO - elektroniczny obieg dokumentów

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 


Bank należy do jednej z największych korporacji na świecie - Grupy General Electric. Swoją siedzibę prawną ma zlokalizowaną w Gdańsku, natomiast centralę w Warszawie. Obecnie świadczy usługi z zakresu kredytów hipotecznych.
elektroniczny obieg dokumentów dla Bank BPH

 

Zarys projektu

 

Potrzeby, które przedstawił nam Klient dotyczyły usprawnienia przepływu korespondencji zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej. Koniecznym było także uporządkowanie ścieżek obiegu dokumentów wewnątrz firmy oraz zmiana sposobu zarządzania zadaniami pracowników.

 

 

Realizacja oraz cele projektu

 

Wdrożenie rozbudowanego systemu zarządzającego obiegiem dokumentów i informacji wyposażonego w narzędzia umożliwiające definiowanie ścieżek przepływu dokumentów i informacji wewnątrz firmy oraz ewidencję każdego dokumentu.

Wśród najważniejszych rozwiązań wdrożonego systemu są:

Istotnym aspektem wdrożenia była także elektroniczna archiwizacja dokumentów w firmie. Aby zwiększyć efektywność działania aplikacji uruchomiono system powiadomień, który poprzez pocztę elektroniczną informuje każdego z pracowników o otrzymanych przez niego zadaniach.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij