Zoptymalizowane ścieżki przepływu dokumentów i informacji

Każda firma posiada inną strukturę organizacyjną. Ważne jest odpowiednie zaplanowanie ścieżek przepływu dokumentów i informacji, a obieg ten realizowany był w sposób uporządkowany, logiczny i zgodny z procedurami panującymi w przedsiębiorstwie. Dobrze jest wybrać taki system, który umożliwia wykorzystanie rozwiązań workflow (czyli definiowanie ścieżek przepływu dokumentów i informacji w firmie między pracownikami).

 Dobry system obiegu dokumentów

 

Wysoka dostępność z każdego miejsca

Korzystanie z urządzeń mobilnych (w tym także z komputerów przenośnych) to obecnie powszechność. Podobnie jak coraz częstsze podróże służbowe i praca w terenie. Dlatego tak ważne jest, aby mieć dostęp z każdego miejsca do wewnętrznego systemu obiegu dokumentów. Brak tej cechy może doprowadzić do opóźnień w czynnościach pracowników (przykładowo wtedy, gdy dalsze działania są zależne od zatwierdzenia dokumentu przez przełożonego przebywającego w podróży służbowej). Ponadto, dostępność z każdego miejsca zwiększy kontrolę nad firmą i pracownikami.

 

Intuicyjny interfejs

Szkolenie nowych pracowników z obsługi wewnętrznego systemu obiegu dokumentów jest nieuniknione. Jednak szkolenie powinno dotyczyć przede wszystkim nauki procedur obiegu dokumentów w firmie z wykorzystaniem systemu. Natomiast sama obsługa systemu być w miarę możliwości prosta i intuicyjna. Pracownicy nie powinni mieć problemu z odnalezieniem potrzebnych im funkcjonalności do wykonywania codziennych obowiązków. Ma to znaczenie nie tylko dla komfortu pracy, ale też czasu wykonywania poszczególnych czynności.

 

Zaprojektuj z nami nowoczesny elektroniczny obieg dokumentów, który usprawni przepływ informacji w Twojej firmie.

 

Bezpieczeństwo danych

Odpowiedni system uprawnień oraz zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem do wewnętrznego systemu obiegu dokumentów to obowiązkowa cecha. Z jednej strony, zarządzanie uprawnieniami pozwoli definiować dla stanowisk pracy poziomy dostępów do poszczególnych danych i tym samym decydować, kto do czego ma dostęp w firmie. Z drugiej strony, możliwość zdefiniowania poziomu zabezpieczeń dostępu do systemu (np. kontrola reguł skomplikowania hasła, wykorzystanie mechanizmów typu captcha przeciwdziałającym tzw. botom lub przeciw atakom typu bruteforce) zapobiegnie skompromitowaniu danych użytkowników czy innych poufnych wewnętrznych danych z systemu.

 

Elastyczna struktura

Korzystanie z gotowego rozwiązania jest dobrym rozwiązaniem na krótką metę. Mimo, że może to być tańsze rozwiązanie, a jego wdrożenie zajmie mniej czasu niż dedykowanego, w przyszłości może ograniczać funkcjonowanie firmy. Każde przedsiębiorstwo, które rozwija się, zmienia swoją strukturę i ulepsza procedury przepływu informacji i dokumentów w firmie. To może wiązać się z potrzebą wdrożenia dodatkowych rozwiązań informatycznych. Zamiast konieczności kupowania kolejnego gotowego systemu, korzystniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie dodatkowego modułu do posiadanego systemu. Dlatego, warto zwrócić uwagę na możliwości rozbudowy w przyszłości naszego systemu obiegu dokumentów.

 

Zobacz inne artykuły

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wyślij