Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

Strona główna › Platforma LOGITO ›

Rozwiązania dedykowane

Dostarczamy narzędzia, które pozwalają w pełni zrealizować indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Jednocześnie są zaprojektowane w taki sposób, aby ich funkcjonowanie przynosiło firmom maksymalne możliwe korzyści.

Podstawowym celem wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów LOGITO jest ułatwienie uprawnionym pracownikom dostępu do informacji oraz możliwość ich archiwizacji. Przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej mają oni dostęp do bazy dokumentów.

Pełna skalowalność systemu LOGITO pozwala na łatwą rozbudowę o nowe funkcjonalności. 

Badania wymagań klienta – pierwszym krokiem do zaprojektowania optymalnego rozwiązania, jest analiza organizacji. Uwzględnia ona m.in. specyfikę działania systemów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych dotychczas w danej organizacji. Istotnym elementem jest także analiza potrzeb i oczekiwań nie tylko osób odpowiedzialnych za wdrożenie, ale także pracowników, którzy w przyszłości będą na co dzień wykorzystywać wdrażaną aplikację.

Utworzenie dokumentacji projektowej – na tym etapie przygotowujemy dokładny opis modułów, które będą tworzyć wdrażany system oraz wszelkich zależności pomiędzy nimi. Opis uwzględnia także analizę systemów, z którymi projektowana aplikacja ma się łączyć. Na tym etapie powstaje szczegółowy kosztorys oraz harmonogram poszczególnych etapów realizacji projektu.

Prace programistyczne – klient ma stały dostęp do serwera roboczego i może śledzić realizowane przez nas zadania. Dzięki temu na bieżąco są one omawiane oraz weryfikowane jest ich funkcjonowanie. Pozwala to wyeliminować ewentualne nieprawidłowości techniczne, ale także rozszerzyć system o nowe, wcześniej nieprzewidziane funkcjonalności. Prace dodatkowe (nieujęte w pierwotnej wycenie) są rozliczane w oparciu o stawkę godzinową lub osobną wycenę.

Wdrożenie – po zakończeniu wszelkich prac i akceptacji projektu przez klienta następuje jego wdrożenie w środowisku produkcyjnym. Kolejnym krokiem jest przeszkolenie pracowników.

Uruchomienie aplikacji – ostatnim etapem jest podpisanie protokołu odbioru systemu, po którym następuje uruchomienie systemu Logito. Od tego momentu może rozpocząć się usługa serwisowa obejmująca śledzenie efektywności systemu wraz z klientem oraz jego dalszą rozbudowę i optymalizację.

 

 

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: