Nasze serwisy internetowe: Ideo | Edito CMS | e-Learning | Pozycjonowanie | e-Commerce | Hosting zarzadzany |  Facebook | 

 | Skuteczne rozwiązania IT

 

Platforma LOGITO stanowi zestaw wielu modułów, których funkcjonalności pozwalają na zwiększenie efektywności firmy w głównych obszarach działania organizacji:

Najpopularniejsze z nich to: obieg faktur, kalendarz urlopów, planowanie delegacji, CRM, intranet i baza wiedzy firmowej, obsługa reklamacji, helpdesk czy kontrola realizacji projektów.

Ze względu na specyfikę branży oraz indywidualne potrzeby Klientów jesteśmy w stanie zrealizować moduły dedykowane. 

Elektroniczny obieg dokumentów

System do zarządzania przepływem dokumentów przychodzących i wychodzących w organizacji uwzględniający jej wewnętrzne procedury.

więcej

Obieg faktur

Moduł, który umożliwia zarządzanie fakturami oraz ich obiegiem i akceptacją w organizacji. Pozwala znacznie usprawnić proces zarządzania finansami organizacji.

więcej

Rejestr umów

Moduł pozwala na wprowadzanie i zarządzanie umowami, jakie zawiera organizacja. Posiada zaawansowane opcje wyszukiwania i moduł kontroli ważności umów.

więcej

Urlopy

Moduł pozwala na automatyzację procesów związanych z zarządzaniem urlopami w organizacji. Podnosi efektywność organizacji automatycznie przydzielając zastępstwa.

więcej

Zarządzanie projektami

Moduł umożliwia planowanie działań związanych z prowadzeniem projektu oraz pełną kontrolę jego realizacji dzięki rozbudowanym funkcjom raportowania.

więcej

Kalendarz

Moduł umożliwia intuicyjne tworzenie i współdzielenie kalendarzy pracowników. Pozwala na wspólne zarządzanie całym kalendarzem jak i pojedynczym wydarzeniem.

więcej

Delegacje

Moduł pozwalający na pełne zarządzanie delegacjami. Obejmuje wszystkie etapy obsługi delegacji od złożenia wniosku do rozliczenia delegacji, która miała miejsce.

więcej

Rezerwacja zasobów

Moduł pozwala efektywnie zarządzać zasobami posiadanymi przez organizację. Umożliwia także monitorowanie i raportowanie czasu ich zajętości.

więcej

Baza wiedzy

System do archiwizacji i zarządzania wiedzą w organizacji uwzględniający wewnętrzne procedury, poziomy dostępów i mechanizmy tworzenia i udostępniania wiedzy.

więcej

CRM

Głównym celem modułu jest tworzenie bazy klientów oraz wspomaganie zarządzania historią kontaktów z nimi.

więcej

Helpdesk

Moduł odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania. W organizacjach samouczących się problemy powtarzające się są rozwiązywane na poziomie helpdesku.

więcej

Komunikator Logito

Komunikator stanowiący doskonałe narzędzie komunikacji wewnętrznej rozszerzone o funkcje ułatwiające pracę w środowisku Logito.

więcej

Rozliczanie wydatków

Moduł umożliwia efektywne zarządzanie bieżącymi wydatkami, ponoszonymi przez pracowników podczas wyjazdów służbowych.

więcej

Zarządzanie reklamacjami

Sprawne zarządzanie reklamacjami to jeden z wyznaczników wysokiej jakości obsługi klienta. Moduł efektywnie usprawnia ten proces dzięki elektronicznej obsłudze pism.

więcej

Zarządzanie zamówieniami wewnętrznymi

Moduł pozwala na automatyczne usystematyzowanie procesu gromadzenia firmowych zasobów.

więcej

do góry powrót
Logito Sp. z o. o. |
Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B, tel.: 22 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: 17 860 21 86, fax.: 17 86 111 71
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: